Het Boek

Psalmen 62

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Voor Jeduthun.
Ja, mijn hart keert zich naar God,
mijn redding komt uit zijn hand.
Hij is werkelijk mijn rots en mijn bevrijder,
Hij is als een burcht voor mij,
niets krijgt mij uit mijn evenwicht.
Hoe lang blijft de vijand nog aanvallen?
Zij zullen allemaal omvergelopen worden,
als een muur die omvalt en neerstort.
Ja, zij overleggen met elkaar
hoe zij hem kunnen neervellen.
Zij houden van de leugen,
met hun mond spreken zij vriendelijke taal,
maar in hun binnenste vervloeken zij mij.
O, mijn ziel, zoek uw rust alleen bij God.
Van Hem verwacht ik alles.
Hij is werkelijk mijn rots en bevrijder,
Hij is als een burcht voor mij,
niets krijgt mij uit mijn evenwicht.
God zorgt voor mijn redding
en redt ook mijn eer.
Hij is mijn sterke rots.
Alleen bij God kan ik altijd schuilen.
Hij beschermt mij.
Volk, stel altijd uw vertrouwen alleen op Hem.
Vertel Hem alles
en houd niets voor Hem verborgen.
Bij God kunnen wij altijd schuilen.
Hij beschermt ons.
10 Mensen stellen in Gods ogen zo weinig voor:
armen zijn als een ademtocht
en rijken vaak onwaarachtig.
Als Hij hen weegt,
gaat de weegschaal omhoog,
zo gering is de mens vergeleken bij Hem.
11 Hecht geen waarde aan verdrukking,
verwacht niets van onrechtmatige opbrengsten,
en als u rijk wordt,
laat het uw leven met God dan niet beïnvloeden.
12 God heeft het Zelf gezegd,
meermalen heb ik het gehoord:
alle kracht komt van God.
13 Here, ook de goedheid en trouw
komen alleen van U.
Iedereen ontvangt van U loon naar werken.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 62

Tillid til Guds beskyttelse

1Til korlederen Jedutun. En sang af David.

Jeg sætter al min lid til Gud,
    for kun han kan frelse mig.
Ja, han er mit skjold og mit værn,
    hos ham kan jeg være tryg.

Hvor længe vil I angribe en sagesløs mand
    og forsøge at slå mig omkuld?
I ser på mig som en hældende mur
    eller et faldefærdigt stakit.
I ønsker at styrte mig fra min høje position,
    og I er fulde af løgn og bedrag.
Jeres ord virker venlige,
    men indvendig er I fulde af foragt.

Jeg sætter al min lid til Gud,
    for kun han giver mig håb.
Ja, han er mit skjold og mit værn,
    hos ham kan jeg være tryg.
Det er Gud, der hjælper mig og giver mig ære.
    Han er mit værn og mit tilflugtssted.

Stol altid på Gud, mit folk.
    Udøs jeres hjerte for ham,
    for han er et værn for os alle.

10 Menneskers tanker er tomhed,
    deres hæderlighed er blot et bedrag.
Hvis man forsøgte at måle deres troskab,
    ville det ikke give udslag på vægten.
11 Man kan blive rig på uretmæssig vis,
    men det giver ikke tryghed og fred.

Selv om din velstand skulle vokse,
    må du ikke bygge dit liv på den.
12-13 Gud har fortalt os to grundlæggende ting
    om sit eget guddommelige væsen:
Han er mægtig, trofast og kærlig,
    og han dømmer alle efter deres handlinger.