Het Boek

Psalmen 61:1-9

1Een lied van David voor de koordirigent. Te zingen bij snarenspel.

2Hoort U mijn smeken wel, o God?

Luister toch naar mijn gebed.

3Vanuit de verste uithoek van het land

roep ik U, ik kan niet meer!

Wilt U mij naar een plaats brengen

waar ik zelf niet kan komen?

Een plaats waar ik veilig ben?

4U hebt mij immers altijd beschermd,

bij U schuilde ik altijd tegen de vijand.

5Laat mij toch altijd in uw huis mogen blijven.

Laat mij bij U mogen schuilen,

veilig onder uw vleugels.

6O God, U hebt mijn geloften gehoord,

al uw volgelingen ontvangen uw erfenis.

7Geef de koning een lang leven

en laat zijn nageslacht altijd regeren.

8Geef dat hij U ook altijd trouw zal volgen,

laten uw goedheid, liefde en trouw

hem altijd beschermen.

9Dan zal ik voortdurend uw lof zingen

en elke dag mijn geloften nakomen.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 61:1-9

Psalm 61

Kungens bön

1För körledaren, till stränginstrument. Av David.

2Gud, lyssna till mitt rop!

Hör min bön!

3Från jordens ände ropar jag till dig i min svaghet.

Led mig upp på klippan, som är högre än jag.

4Du är min tillflykt,

ett starkt torn mot fienden.

5Jag vill för alltid bo i ditt tält

och ta min tillflykt under dina vingars skugga. Séla

6Du har hört mina löften, Gud,

och du har gett mig deras arv som fruktar dig.

7Ge kungen ett långt liv,

många år från generation till generation.

8Låt honom sitta på sin tron inför Gud i evighet.

Låt din nåd och trofasthet bevara honom.

9Då ska jag ständigt prisa ditt namn.

Dag efter dag ska jag uppfylla mina löften.