Het Boek

Psalmen 61:1-9

1Een lied van David voor de koordirigent. Te zingen bij snarenspel.

2Hoort U mijn smeken wel, o God?

Luister toch naar mijn gebed.

3Vanuit de verste uithoek van het land

roep ik U, ik kan niet meer!

Wilt U mij naar een plaats brengen

waar ik zelf niet kan komen?

Een plaats waar ik veilig ben?

4U hebt mij immers altijd beschermd,

bij U schuilde ik altijd tegen de vijand.

5Laat mij toch altijd in uw huis mogen blijven.

Laat mij bij U mogen schuilen,

veilig onder uw vleugels.

6O God, U hebt mijn geloften gehoord,

al uw volgelingen ontvangen uw erfenis.

7Geef de koning een lang leven

en laat zijn nageslacht altijd regeren.

8Geef dat hij U ook altijd trouw zal volgen,

laten uw goedheid, liefde en trouw

hem altijd beschermen.

9Dan zal ik voortdurend uw lof zingen

en elke dag mijn geloften nakomen.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 61:1-8

Psalmul 61

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu coarde. Al lui David.

1Ascultă, Dumnezeule, strigătul meu!

Ia aminte la rugăciunea mea!

2Te chem de la capătul pământului

cu inima mâhnită:

„Condu‑mă la stânca mai înaltă decât mine!“

3Căci Tu ești un adăpost pentru mine,

un turn tare împotriva dușmanului.

4Aș vrea să locuiesc în cortul Tău pe vecie,

să mă adăpostesc sub învelișul aripilor Tale. Selah

5Căci Tu, Dumnezeule, mi‑ai ascultat jurămintele;

Tu mi‑ai dat moștenirea celor ce se tem de Numele Tău.

6Adaugă zile la zilele regelui!

Anii lui să‑i fie ca ai multor generații!

7Fie să troneze veșnic în prezența lui Dumnezeu!

Pune îndurarea și credincioșia să vegheze asupra lui!

8Atunci voi cânta spre lauda Numelui Tău întotdeauna

și‑mi voi împlini jurămintele zi de zi.