Het Boek

Psalmen 60:1-14

1-2 Een waardevol lied van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van: ‘De lelie van het getuigenis.’ David schreef dit leerzame gedicht nadat hij had gestreden tegen de Arameeërs van Mesopotamië en Soba, en nadat Joab op de terugweg daarvan twaalfduizend Edomieten in het Zoutdal had verslagen.

3O God, U hebt ons verstoten, uiteengescheurd,

uw toorn over ons uitgestort:

keer U weer naar ons toe!

4U hebt het land laten trillen en scheuren.

Het staat te wankelen.

5Ons volk heeft door U zwaar geleden,

U hebt ons bedwelmende wijn laten drinken.

6Aan hen die ontzag voor U hebben,

hebt U een eigen vaandel gegeven

zodat zij zich kunnen verzamelen

om te strijden tegen de boogschutters.

7Zo zijn uw volgelingen gereed voor de strijd.

Laat ons overwinnen,

want dat hangt alleen van U af.

Geef ons toch antwoord!

8God heeft vanuit zijn heilige plaats

tot ons gesproken.

Ik juich van vreugde

en zal Sichem verdelen.

Ik ga het dal van Sukkot opmeten.

9Gilead en Manasse zijn van mij

en Efraïm is mijn helm.

Juda is de staf waarmee ik regeer.

10Moab is mijn wasbak,

Edom vertrap ik met mijn sandalen

en over Filistea triomfeer ik.

11Wie brengt mij naar de versterkte vesting?

Wie begeleidt mij naar Edom?

12U bent het, o God,

U die ons eerst had verstoten.

Wilt U, o God, optrekken met onze legers?

13Help ons tegen de vijand,

want hulp van mensen stelt niets voor.

14Met de hulp van God kunnen wij dapper strijden,

Hij zal onze vijanden verslaan.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 60:1-14

Psalm 60

Bön om räddning

(Ps 108:7-14)

1För körledaren, enligt ”Förbundstecknets lilja”60:1 Förbundstecknets lilja är en osäker översättning. Ordet som här översatts med lilja kan möjligen också syfta på ortsnamnet Susa, jfr not till 45:1. Förbundstecknet kan också översättas vittnesbörd eller maning., miktam. Av David, till undervisning, 2när han var i strid med araméerna60:2 Eller Aram, och då hör det ihop med namnen Naharajim och Sova. i Naharajim och i Sova och Joav kom tillbaka och slog edoméerna i Saltdalen, tolvtusen man.

3Gud, du har förkastat oss och brutit ner oss.

Du har varit vred, men upprätta oss igen!

4Du har skakat landet och fått det att rämna.

Hela nu dess sprickor, för det bävar.

5Du har låtit ditt folk erfara hårda ting,

du har gett oss vin att dricka så att vi raglar.

6Men åt dem som fruktar dig har du rest ett banér

att fly till undan pilbågen. Séla

7Befria dina älskade,

rädda oss med din starka hand, hjälp oss.

8Gud har talat i sin helgedom:

”Jag ska triumfera,

dela ut Shekem och mäta upp Suckotdalen.

9Gilead är mitt och Manasse är mitt,

Efraim är min hjälm och Juda min spira.

10Moab är mitt tvättfat,

mot Edom ska jag kasta min sko,

och över filistéerna ska jag höja ett segerrop.”60:10 Eller Brist ut i jubel över mig, du filistéernas land!

11Vem kan leda mig till den befästa staden?

Vem kan leda mig till Edom?

12Har inte du, Gud, förkastat oss

och inte längre velat gå ut med våra härar?

13Hjälp oss nu mot fienden,

för människor kan inte rädda.

14Med Gud på vår sida ska vi vinna,

för han kommer att trampa ner våra fiender.