Het Boek

Psalmen 60

11,2 Een waardevol lied van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van: ‘De lelie van het getuigenis.’ David schreef dit leerzame gedicht nadat hij had gestreden tegen de Arameeërs van Mesopotamië en Zoba, en nadat Joab op de terugweg daarvan twaalfduizend Edomieten in het Zoutdal had verslagen.

O God, U hebt ons verstoten, uiteengescheurd,
uw toorn over ons uitgestort:
keer U weer naar ons toe!
U hebt het land laten trillen en scheuren.
Het staat te wankelen.
Ons volk heeft door U zwaar geleden,
U hebt ons bedwelmde wijn laten drinken.
Aan hen die ontzag voor U hebben,
hebt U een eigen vaandel gegeven
zodat zij zich kunnen verzamelen
om te strijden tegen de boogschutters.
Zo zijn uw volgelingen gereed voor de strijd.
Laat ons overwinnen,
want dat hangt alleen van U af.
Geef ons toch antwoord!
God heeft vanuit zijn heilige plaats
tot ons gesproken.
Ik juich van vreugde
en zal Sichem verdelen.
Ik ga het dal van Sukkot opmeten.
Gilead en Manasse zijn van mij
en Efraïm is mijn helm.
Juda is de staf waarmee ik regeer.
10 Moab is mijn wasbak,
Edom vertrap ik met mijn sandalen
en over Filistea triomfeer ik.
11 Wie brengt mij naar de versterkte vesting?
Wie begeleidt mij naar Edom?
12 U bent het, o God,
U die ons eerst had verstoten.
Wilt U, o God, optrekken met onze legers?
13 Help ons tegen de vijand,
want hulp van mensen stelt niets voor.
14 Met de hulp van God kunnen wij dapper strijden,
Hij zal onze vijanden verslaan.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 60

Psalmul 60

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Crinii mărturiei“. Un mihtam[a] al lui David pentru învăţătură, compus pe vremea când s-a războit cu arameii din Aram-Naharayim[b] şi cu arameii din Ţoba[c] şi cu ocazia întoarcerii lui Ioab de la înfrângerea a doisprezece mii de edomiţi în Valea Sării.

Dumnezeule, ne-ai respins, te-ai dezlănţuit împotriva noastră,
    te-ai mâniat! Acum, întoarce-Te la noi!
Ai zguduit ţara şi ai despicat-o.
    Vindecă-i fisurile, căci se cutremură!
Ai făcut ca poporul Tău să vadă vremuri grele;
    ne-ai dat să bem vin, ca să ne clătinăm.

Pentru cei ce se tem de Tine însă
    ai ridicat un steag, sub care să se strângă[d] împotriva arcului[e].Sela
Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie salvaţi,
    dă izbăvire prin dreapta Ta şi răspunde-ne!
Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Sa[f]:
    „Voi triumfa, voi împărţi Şehemul
        şi voi măsura valea Sucot.
Al Meu este Ghiladul, al Meu este şi Manase;
    Efraim este coiful Meu,
        iar Iuda – sceptrul Meu.
Moab este vasul în care Mă spăl.
    Deasupra Edomului Îmi arunc încălţările,
        iar strigătele Mele de triumf se aud peste Filistia.“

Cine mă va conduce în cetatea fortificată?
    Cine mă va călăuzi până în Edom?
10 Oare nu ne-ai respins, Dumnezeule?
    Căci Tu, Dumnezeule, nu mai ieşi cu oştirile noastre.
11 Dă-ne ajutor împotriva duşmanului,
    căci zadarnic este sprijinul dat de om!
12 Cu Dumnezeu vom creşte în putere
    şi El îi va călca în picioare pe duşmanii noştri!

Notas al pie

  1. Psalmii 60:1 Titlu. Vezi Ps. 16
  2. Psalmii 60:1 Titlu. Sau: Aram al celor două râuri, localizat în NV Mesopotamiei
  3. Psalmii 60:1 Titlu. Teritoriul din centrul Siriei de astăzi.
  4. Psalmii 60:4 O imagine luată de pe câmpul de luptă, o imagine a regrupării trupelor împrăştiate pentru a putea respinge atacul
  5. Psalmii 60:4 Sau: de dragul adevărului; qoşet (aram.: arc) – qoşt (adevăr)
  6. Psalmii 60:6 Sau: din Lăcaşul Său