Het Boek

Psalmen 60:1-14

1-2 Een waardevol lied van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van: ‘De lelie van het getuigenis.’ David schreef dit leerzame gedicht nadat hij had gestreden tegen de Arameeërs van Mesopotamië en Soba, en nadat Joab op de terugweg daarvan twaalfduizend Edomieten in het Zoutdal had verslagen.

3O God, U hebt ons verstoten, uiteengescheurd,

uw toorn over ons uitgestort:

keer U weer naar ons toe!

4U hebt het land laten trillen en scheuren.

Het staat te wankelen.

5Ons volk heeft door U zwaar geleden,

U hebt ons bedwelmende wijn laten drinken.

6Aan hen die ontzag voor U hebben,

hebt U een eigen vaandel gegeven

zodat zij zich kunnen verzamelen

om te strijden tegen de boogschutters.

7Zo zijn uw volgelingen gereed voor de strijd.

Laat ons overwinnen,

want dat hangt alleen van U af.

Geef ons toch antwoord!

8God heeft vanuit zijn heilige plaats

tot ons gesproken.

Ik juich van vreugde

en zal Sichem verdelen.

Ik ga het dal van Sukkot opmeten.

9Gilead en Manasse zijn van mij

en Efraïm is mijn helm.

Juda is de staf waarmee ik regeer.

10Moab is mijn wasbak,

Edom vertrap ik met mijn sandalen

en over Filistea triomfeer ik.

11Wie brengt mij naar de versterkte vesting?

Wie begeleidt mij naar Edom?

12U bent het, o God,

U die ons eerst had verstoten.

Wilt U, o God, optrekken met onze legers?

13Help ons tegen de vijand,

want hulp van mensen stelt niets voor.

14Met de hulp van God kunnen wij dapper strijden,

Hij zal onze vijanden verslaan.

New International Version

Psalms 60:1-12

Psalm 60In Hebrew texts 60:1-12 is numbered 60:3-14.

For the director of music. To the tune of “The Lily of the Covenant.” A miktamTitle: Probably a literary or musical term of David. For teaching. When he fought Aram NaharaimTitle: That is, Arameans of Northwest Mesopotamia and Aram Zobah,Title: That is, Arameans of central Syria and when Joab returned and struck down twelve thousand Edomites in the Valley of Salt.

1You have rejected us, God, and burst upon us;

you have been angry—now restore us!

2You have shaken the land and torn it open;

mend its fractures, for it is quaking.

3You have shown your people desperate times;

you have given us wine that makes us stagger.

4But for those who fear you, you have raised a banner

to be unfurled against the bow.60:4 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.

5Save us and help us with your right hand,

that those you love may be delivered.

6God has spoken from his sanctuary:

“In triumph I will parcel out Shechem

and measure off the Valley of Sukkoth.

7Gilead is mine, and Manasseh is mine;

Ephraim is my helmet,

Judah is my scepter.

8Moab is my washbasin,

on Edom I toss my sandal;

over Philistia I shout in triumph.”

9Who will bring me to the fortified city?

Who will lead me to Edom?

10Is it not you, God, you who have now rejected us

and no longer go out with our armies?

11Give us aid against the enemy,

for human help is worthless.

12With God we will gain the victory,

and he will trample down our enemies.