Het Boek

Psalmen 6:1-11

1Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met snarenspel en te zingen op de wijs van ‘De Achtste’.

2O Here, nee, straf mij niet

in het vuur van uw toorn!

3Heb medelijden met mij, Here,

want ik ben maar een zwak mens.

Genees mij,

want mijn lichaam is ziek

4en mijn geest verward.

Laat mij toch snel weer tot mijzelf komen!

5Kom, Here, red mijn ziel,

red mij door uw goedheid.

6Want doden kunnen U geen eer bewijzen

en in het dodenrijk kan niemand U loven.

7Het verdriet put mij uit,

elke nacht wordt mijn kussen nat van de vele tranen.

8Mijn ogen staan dof

en mijn blik is duister

omwille van mijn vijanden.

9Verdwijn uit mijn ogen, zondaars,

want de Here heeft mijn tranen gezien

10en mijn smeken gehoord.

Hij zal mijn gebeden beantwoorden.

11Al mijn vijanden zullen voor schut staan,

onverwachts in verwarring raken

en beschaamd de aftocht blazen.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 6:1-11

Psalm 6

Ångerpsalm. Bön i svårigheter.

1För körledaren, till stränginstrument, enligt sheminit6:1 Grundtextens innebörd är osäker och betydelsen av sheminit okänd. Ordagrant betyder det det åttonde och är av allt att döma en musikalisk anvisning (prepositionen framför det översätts annars oftast här: enligt).. En psalm av David.

2Herre, straffa mig inte i din vrede,

tukta mig inte i din harm!

3Var nådig mot mig, Herre,

för jag är svag!

Hela mig, Herre,

för ända in i mina ben har jag ångest.

4Min själ är djupt förskräckt.

Herre, hur länge?

5Kom åter, Herre,

och befria mig,

rädda mig i din nåd.

6För i döden kommer ingen ihåg dig.

Vem prisar dig från dödsriket?

7Jag är utmattad av mitt suckande,

och varje natt blir min bädd våt av tårar,

min säng dränks i gråt.

8Mina ögon försvagas av sorg,

de åldras för mina fienders skull.

9Lämna mig nu, ni alla som gör orätt,

för Herren har hört min gråt.

10Herren har hört min vädjan,

Herren har tagit emot min bön.

11Mina fiender ska komma på skam,

de ska bli skräckslagna,

och i sin skam ska de plötsligt ta till flykten.