Het Boek

Psalmen 6

1Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met snarenspel en te zingen op de wijs van ‘De Achtste.’

O Here, nee, straf mij niet
in het vuur van uw toorn!
Heb medelijden met mij, Here,
want ik ben maar een zwak mens.
Genees mij,
want mijn lichaam is ziek
en mijn geest verward.
Laat mij toch snel weer tot mijzelf komen!
Kom, Here, red mijn ziel,
red mij door uw goedheid.
Want doden kunnen u geen eer bewijzen
en in het dodenrijk kan niemand U loven.
Het verdriet put mij uit,
elke nacht wordt mijn kussen nat van de vele tranen.
Mijn ogen staan dof
en mijn blik is duister
omwille van mijn vijanden.
Verdwijn uit mijn ogen, zondaars,
want de Here heeft mijn tranen gezien
10 en mijn smeken gehoord.
Hij zal mijn gebeden beantwoorden.
11 Al mijn vijanden zullen voor schut staan,
onverwachts in verwarring raken
en beschaamd de aftocht blazen.

Nkwa Asem

Nnwom 6

Ɔhaw mu mpaebɔ

1Awurade, ntwe m’aso wɔ w’abufuwhyew mu. O Awurade, mabrɛ; hu me mmɔbɔ. Ma me ahoɔden; m’ahoɔden nyinaa asa. Na me nipadua nyinaa wɔ ɔhaw mu. O Awurade, mentwɛn nkosi da bɛn ansa na woaboa me?

Bra na begye me nkwa, Awurade; w’ahummɔbɔ mu, yi me fi owu mu. Obi nkae wo wɔ asaman; hena na wofi asaman bɛba abɛkamfo wo? Awerɛhow ama mayɛ mmerɛw. Daa anadwo me nusu fɔw me kɛtɛ ma me sumii nso fɔw.

M’ani so yɛ me kusuu. Osu a m’atamfo ama masu nti, m’ani akyi ayɛ duru.

Mo nnebɔneyɛfo, montwe mo ho mfi me ho! Awurade tie me su. Otie me su, boa me, na obetie me mpaebɔ nso. 10 M’atamfo anim begu ase wɔ wɔn nkogu mu, na wɔapam wɔn wɔ basabasayɛ mu.