Het Boek

Psalmen 6:1-11

1Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met snarenspel en te zingen op de wijs van ‘De Achtste’.

2O Here, nee, straf mij niet

in het vuur van uw toorn!

3Heb medelijden met mij, Here,

want ik ben maar een zwak mens.

Genees mij,

want mijn lichaam is ziek

4en mijn geest verward.

Laat mij toch snel weer tot mijzelf komen!

5Kom, Here, red mijn ziel,

red mij door uw goedheid.

6Want doden kunnen U geen eer bewijzen

en in het dodenrijk kan niemand U loven.

7Het verdriet put mij uit,

elke nacht wordt mijn kussen nat van de vele tranen.

8Mijn ogen staan dof

en mijn blik is duister

omwille van mijn vijanden.

9Verdwijn uit mijn ogen, zondaars,

want de Here heeft mijn tranen gezien

10en mijn smeken gehoord.

Hij zal mijn gebeden beantwoorden.

11Al mijn vijanden zullen voor schut staan,

onverwachts in verwarring raken

en beschaamd de aftocht blazen.

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 6:1-11

Bøn under lidelse

1Til korlederen: Brug lyrerne.6,1 Teksten har et ord, hvis betydning er ukendt. En sang af David.

2Herre, straf mig ikke i vrede,

irettesæt mig ikke i harme.

3Vær barmhjertig, Herre, for jeg er svag.

Helbred mig, Herre, jeg ryster over det hele.

4Jeg er fortvivlet og fuld af frygt.

Hvor længe skal jeg lide, Herre?

5Hør mit råb og red mig,

vær mig nådig og hjælp mig.

6I graven kan ingen tilbede dig,

de døde lovsynger dig ikke.

7Jeg er udmattet af smerte,

jeg græder hver eneste nat,

min pude er gennemblødt af tårer.

8Sorgen slører mit blik

på grund af mine mange fjender.

9Gå væk fra mig, I onde mennesker,

for Herren har hørt min gråd.

10Han har hørt mit suk,

og han vil svare på min bøn.

11Alle mine fjender bliver ydmyget,

de gribes af rædsel og flygter.