Het Boek

Psalmen 6:1-11

1Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met snarenspel en te zingen op de wijs van ‘De Achtste’.

2O Here, nee, straf mij niet

in het vuur van uw toorn!

3Heb medelijden met mij, Here,

want ik ben maar een zwak mens.

Genees mij,

want mijn lichaam is ziek

4en mijn geest verward.

Laat mij toch snel weer tot mijzelf komen!

5Kom, Here, red mijn ziel,

red mij door uw goedheid.

6Want doden kunnen U geen eer bewijzen

en in het dodenrijk kan niemand U loven.

7Het verdriet put mij uit,

elke nacht wordt mijn kussen nat van de vele tranen.

8Mijn ogen staan dof

en mijn blik is duister

omwille van mijn vijanden.

9Verdwijn uit mijn ogen, zondaars,

want de Here heeft mijn tranen gezien

10en mijn smeken gehoord.

Hij zal mijn gebeden beantwoorden.

11Al mijn vijanden zullen voor schut staan,

onverwachts in verwarring raken

en beschaamd de aftocht blazen.

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 6:1-10

Dwom 6

Dawid dwom.

1Ao, Awurade nka mʼanim wɔ wʼabofuo mu,

na ntwe mʼaso nso wɔ wʼabufuhyeɛ mu.

2Hu me mmɔbɔ, Awurade, ɛfiri sɛ meyɛ mmrɛ;

Ao Awurade sa me yadeɛ

na me nnompe wɔ ahoyera mu.

3Me kra wɔ ahohia mu.

Ɛnkɔsi da bɛn, Ao Awurade, ɛnkɔsi da bɛn?

4Sane bra, Ao Awurade, na bɛgye me nkwa;

gye me, wo dɔ a ɛnni hwammɔ no enti.

5Obi a wawuo no renkae wo da,

hwan na ɔfiri damena mu kamfo woɔ?

6Apinisie ama mayɛ mmerɛ.

Anadwo mu nyinaa mede agyaadwotwa fɔ me mpa

na me nisuo fɔ me sumiiɛ.

7Awerɛhoɔ ama mʼani so ayɛ me kusuu.

Ɛredum mʼatamfoɔ nyinaa enti.

8Mo nnebɔneyɛfoɔ, montwe mo ho mfiri me ho,

ɛfiri sɛ Awurade ate me sufrɛ.

9Awurade ate me mmɔborɔ su;

Awurade tie me sufrɛ.

10Mʼatamfoɔ nyinaa anim bɛgu ase

na wɔn ho adwiri wɔn;

na wɔapatu de fɛreɛ asane wɔn akyi.