Het Boek

Psalmen 6:1-11

1Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met snarenspel en te zingen op de wijs van ‘De Achtste’.

2O Here, nee, straf mij niet

in het vuur van uw toorn!

3Heb medelijden met mij, Here,

want ik ben maar een zwak mens.

Genees mij,

want mijn lichaam is ziek

4en mijn geest verward.

Laat mij toch snel weer tot mijzelf komen!

5Kom, Here, red mijn ziel,

red mij door uw goedheid.

6Want doden kunnen U geen eer bewijzen

en in het dodenrijk kan niemand U loven.

7Het verdriet put mij uit,

elke nacht wordt mijn kussen nat van de vele tranen.

8Mijn ogen staan dof

en mijn blik is duister

omwille van mijn vijanden.

9Verdwijn uit mijn ogen, zondaars,

want de Here heeft mijn tranen gezien

10en mijn smeken gehoord.

Hij zal mijn gebeden beantwoorden.

11Al mijn vijanden zullen voor schut staan,

onverwachts in verwarring raken

en beschaamd de aftocht blazen.

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 6:1-10

Salmo 66:0 Salmo 6 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Gamita ang mga instrumento nga may walo ka kuwerdas. Awit kini ni David.

Pag-ampo alang sa Panabang sa Dios

1Ginoo, ayaw akog siloti diha sa imong kasuko.

2Kaloy-i ako ug ayoha, kay labihan na ako kaluya.

3Nahasol na ako pag-ayo, Ginoo.

Kanus-a pa ba nimo ako ayohon?

4Hatagi akog pagtagad, Ginoo, ug luwasa ako.

Tungod sa imong gugma kanako, luwasa intawon ako gikan sa kamatayon.

5Kay kon mamatay ako dili na ako makahinumdom pa kanimo;

dili na ako makadayeg kanimo didto sa dapit sa mga patay.

6Naluya na ako sa labihang pag-agulo.

Matag gabii basa ang akong unlan sa luha.

7Nanghubag ang akong mga mata sa paghinilak

tungod sa gihimo sa akong mga kaaway.

8Palayo kamo kanako, kamong nagahimo ug daotan,

kay gidungog sa Ginoo ang akong pagbakho.

9Nadungog niya ang akong pagpangayo ug tabang.

Ug tubagon niya ang akong pag-ampo.

10Maulawan ug mahadlok gayod ang tanan kong mga kaaway.

Ug dali-dali silang magpahilayo tungod sa kaulaw.