Het Boek

Psalmen 59

1Een waardevol lied van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van: ‘Vernietig niet.’ Hij schreef dit lied nadat Saul zijn huis had omsingeld met de bedoeling hem te doden.

O mijn God, bevrijd mij toch van mijn vijanden.
Bescherm mij tegen hen die mij naar het leven staan.
Red mij uit de handen van deze zondaars
en bewaar mij voor deze mannen die mijn bloed willen zien.
Kijk maar, zij staan mij naar het leven,
zij sturen de sterksten eropuit om mij te vermoorden.
Ik heb toch niet tegen U gezondigd, Here?
Zonder dat er aanleiding toe is,
komen zij op mij af.
Word toch wakker, kijk dan en kom mij te hulp.
Here, U bent de God van de hemelse legers,
de God van mijn volk Israël.
Kom en straf alle ongelovigen.
Schenk uw genade niet aan verraderlijke zondaars.
Elke avond komen zij terug
en lopen als huilende honden door de stad.
Zij bespotten U en mij,
hun woorden zijn een aanval op wat heilig is.
Zij denken dat niemand dat hoort.
U, Here, lacht hen uit!
U bespot al die ongelovigen.
10 U bent al mijn kracht!
Ik let alleen op U,
want God is als een burcht voor mij,
bij Hem kan ik schuilen.
11 Mijn God van liefde en trouw zal mij tegemoetkomen.
God, laat mij met blijdschap neerzien
op al die mensen die het mij moeilijk maakten.
12 Dood hen niet, want dan zou mijn volk hen vergeten.
Maar laat hen door uw ingrijpen doelloos ronddwalen.
Laat hen maar vallen, o Here,
achter U kunnen wij wegschuilen.
13 Alles wat zij zeggen, is zonde.
Zij denken dat zij onaantastbaar zijn.
Neem hen gevangen om die hoogmoed,
maar ook om de vloeken en leugens die zij uitspreken.
14 Vernietig hen in uw toorn,
dood hen zodat wij hen nooit meer zullen zien
en zij er niet meer zijn.
Dan zullen zij beseffen dat God regeert in Israël
en ook in de rest van de wereld.
15 Elke avond komen zij terug
en lopen als huilende honden door de stad.
16 Zij zwerven rond om eten te vinden
en als zij niet genoeg vinden,
worden zij agressief.
17 Maar ik wil uw kracht bezingen.
Reeds ʼs morgens vroeg jubel ik het uit
over uw goedheid en trouw.
Want U bent voor mij als een burcht,
een wijkplaats voor als het mij te moeilijk wordt.
18 Mijn God, U bent mijn sterkte,
voor U wil ik lofliederen zingen.
God is voor mij een veilige burcht,
Hij betoont mij zijn goedheid en trouw.

New Living Translation

Psalm 59

Psalm 59

For the choir director: A psalm[a] of David, regarding the time Saul sent soldiers to watch David’s house in order to kill him. To be sung to the tune “Do Not Destroy!”

Rescue me from my enemies, O God.
    Protect me from those who have come to destroy me.
Rescue me from these criminals;
    save me from these murderers.
They have set an ambush for me.
    Fierce enemies are out there waiting, Lord,
    though I have not sinned or offended them.
I have done nothing wrong,
    yet they prepare to attack me.
    Wake up! See what is happening and help me!
O Lord God of Heaven’s Armies, the God of Israel,
    wake up and punish those hostile nations.
    Show no mercy to wicked traitors. Interlude

They come out at night,
    snarling like vicious dogs
    as they prowl the streets.
Listen to the filth that comes from their mouths;
    their words cut like swords.
    “After all, who can hear us?” they sneer.
But Lord, you laugh at them.
    You scoff at all the hostile nations.
You are my strength; I wait for you to rescue me,
    for you, O God, are my fortress.
10 In his unfailing love, my God will stand with me.
    He will let me look down in triumph on all my enemies.

11 Don’t kill them, for my people soon forget such lessons;
    stagger them with your power, and bring them to their knees,
    O Lord our shield.
12 Because of the sinful things they say,
    because of the evil that is on their lips,
let them be captured by their pride,
    their curses, and their lies.
13 Destroy them in your anger!
    Wipe them out completely!
Then the whole world will know
    that God reigns in Israel.[b] Interlude

14 My enemies come out at night,
    snarling like vicious dogs
    as they prowl the streets.
15 They scavenge for food
    but go to sleep unsatisfied.[c]

16 But as for me, I will sing about your power.
    Each morning I will sing with joy about your unfailing love.
For you have been my refuge,
    a place of safety when I am in distress.
17 O my Strength, to you I sing praises,
    for you, O God, are my refuge,
    the God who shows me unfailing love.

Notas al pie

  1. 59:Title Hebrew miktam. This may be a literary or musical term.
  2. 59:13 Hebrew in Jacob. See note on 44:4.
  3. 59:15 Or and growl if they don’t get enough.