Het Boek

Psalmen 59:1-18

1Een waardevol lied van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van: ‘Vernietig niet.’ Hij schreef dit lied nadat Saul zijn huis had omsingeld met de bedoeling hem te doden.

2O mijn God, bevrijd mij toch van mijn vijanden.

Bescherm mij tegen hen die mij naar het leven staan.

3Red mij uit de handen van deze zondaars

en bewaar mij voor deze mannen die mijn bloed willen zien.

4Kijk maar, zij staan mij naar het leven,

zij sturen de sterksten eropuit om mij te vermoorden.

Ik heb toch niet tegen U gezondigd, Here?

5Zonder dat er aanleiding toe is,

komen zij op mij af.

Word toch wakker, kijk dan en kom mij te hulp.

6Here, U bent de God van de hemelse legers,

de God van mijn volk Israël.

Kom en straf alle ongelovigen.

Schenk uw genade niet aan verraderlijke zondaars.

7Elke avond komen zij terug

en lopen als huilende honden door de stad.

8Zij bespotten U en mij,

hun woorden zijn een aanval op wat heilig is.

Zij denken dat niemand dat hoort.

9U, Here, lacht hen uit!

U bespot al die ongelovigen.

10U bent al mijn kracht!

Ik let alleen op U,

want God is als een burcht voor mij,

bij Hem kan ik schuilen.

11Mijn God van liefde en trouw zal mij tegemoetkomen.

God, laat mij met blijdschap neerzien

op al die mensen die het mij moeilijk maakten.

12Dood hen niet, want dan zou mijn volk hen vergeten.

Maar laat hen door uw ingrijpen doelloos ronddwalen.

Laat hen maar vallen, o Here,

achter U kunnen wij wegschuilen.

13Alles wat zij zeggen, is zonde.

Zij denken dat zij onaantastbaar zijn.

Neem hen gevangen om die hoogmoed,

maar ook om de vloeken en leugens die zij uitspreken.

14Vernietig hen in uw toorn,

dood hen zodat wij hen nooit meer zullen zien

en zij er niet meer zijn.

Dan zullen zij beseffen dat God regeert in Israël

en ook in de rest van de wereld.

15Elke avond komen zij terug

en lopen als huilende honden door de stad.

16Zij zwerven rond om eten te vinden

en als zij niet genoeg vinden,

worden zij agressief.

17Maar ik wil uw kracht bezingen.

Reeds ʼs morgens vroeg jubel ik het uit

over uw goedheid en trouw.

Want U bent voor mij als een burcht,

een wijkplaats voor als het mij te moeilijk wordt.

18Mijn God, U bent mijn sterkte,

voor U wil ik lofliederen zingen.

God is voor mij een veilige burcht,

Hij betoont mij zijn goedheid en trouw.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 59:1-17

Salmo 59Salmo 59 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David pagkatapos nga nagpadala si Saul sang mga tinawo nga magbantay sa balay ni David agod patyon siya. Sa direktor sang mga manugkanta: Kantaha ini sa tuno sang kanta nga “Indi Paglaglaga.”

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios Batok sa mga Malaot

1O Dios, luwasa ako sa akon mga kaaway;

protektari ako sa mga nagakontra sa akon.

2Luwasa ako sa malaot nga mga tawo nga manugpatay.

3Ginoo, tan-awa kon paano sila nagahulat sa pagpatay sa akon bisan wala ako nakasala sa ila.

4-5Wala ako sing may nahimo nga sala, pero handa sila sa pagsalakay sa akon.

Sige na, Ginoong Dios nga Makagagahom, Dios sang Israel, talupangda ako kag buligi.

Siluti na ang mga katawhan nga wala nagatuo sa imo.

Indi pagkaluoyi ang malaot nga mga traidor.

6Nagabalik sila kon gab-i nga nagangurob pareho sa ido samtang nagalibot sa siyudad.

7Pamatii ang ila ginapanghambal;

makasakit ini pareho sa espada.

Nagasiling pa sila, “Wala sing may makabati sa amon.”

8Pero ginakadlawan mo lang sila, Ginoo,

ginasuyaan mo sila tanan nga wala nagatuo sa imo.

9O Dios, ikaw ang akon kusog;

magahulat ako sa imo kay ikaw ang akon dalangpan,

10kag ikaw ang Dios nga nagahigugma sa akon.

Pangunahan mo ako kag ipakita mo sa akon ang pagkapierdi sang akon mga kaaway.

11Pero indi sila pagpatya gulpi

agod indi malipatan sang akon katawhan kon paano mo ginasilutan ang imo mga kaaway.

Ginoo nga amon manugprotektar, patalanga kag laglaga ang akon mga kaaway paagi sa imo gahom.

12Nagapakasala sila sa ila ginahambal,

gani kabay pa nga masiod sila sa ila pagkabugalon.

Nagapakamalaot sila kag nagabinutig,

13gani sa imo kaakig, laglaga sila hasta nga magakaladula sila.

Dayon mahibaluan sang bug-os nga kalibutan,59:13 bug-os nga kalibutan: sa literal, pinakapunta sang kalibutan. nga ikaw, O Dios, nagahari sa Israel.

14Nagabalik ang akon kaaway kon gab-i nga nagangurob pareho sa ido samtang nagalibot sa siyudad.

15Pareho sila sang ido nga nagalibot-libot sa pagpangita sang pagkaon, kag nagataghol kon indi mabusog.

16Pero ako iya magakanta parte sa imo kusog.

Kada aga magakanta ako sing malipayon sa pagdayaw sa imo gugma.

Tungod kay ikaw ang akon dalangpan, ang nagaprotektar sa akon sa tion sang kalisod.

17O Dios, ikaw ang akon kusog;

magakanta ako sang mga pagdayaw sa imo

kay ikaw ang akon dalangpan, ang Dios nga nagahigugma sa akon.