Het Boek

Psalmen 59:1-18

1Een waardevol lied van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van: ‘Vernietig niet.’ Hij schreef dit lied nadat Saul zijn huis had omsingeld met de bedoeling hem te doden.

2O mijn God, bevrijd mij toch van mijn vijanden.

Bescherm mij tegen hen die mij naar het leven staan.

3Red mij uit de handen van deze zondaars

en bewaar mij voor deze mannen die mijn bloed willen zien.

4Kijk maar, zij staan mij naar het leven,

zij sturen de sterksten eropuit om mij te vermoorden.

Ik heb toch niet tegen U gezondigd, Here?

5Zonder dat er aanleiding toe is,

komen zij op mij af.

Word toch wakker, kijk dan en kom mij te hulp.

6Here, U bent de God van de hemelse legers,

de God van mijn volk Israël.

Kom en straf alle ongelovigen.

Schenk uw genade niet aan verraderlijke zondaars.

7Elke avond komen zij terug

en lopen als huilende honden door de stad.

8Zij bespotten U en mij,

hun woorden zijn een aanval op wat heilig is.

Zij denken dat niemand dat hoort.

9U, Here, lacht hen uit!

U bespot al die ongelovigen.

10U bent al mijn kracht!

Ik let alleen op U,

want God is als een burcht voor mij,

bij Hem kan ik schuilen.

11Mijn God van liefde en trouw zal mij tegemoetkomen.

God, laat mij met blijdschap neerzien

op al die mensen die het mij moeilijk maakten.

12Dood hen niet, want dan zou mijn volk hen vergeten.

Maar laat hen door uw ingrijpen doelloos ronddwalen.

Laat hen maar vallen, o Here,

achter U kunnen wij wegschuilen.

13Alles wat zij zeggen, is zonde.

Zij denken dat zij onaantastbaar zijn.

Neem hen gevangen om die hoogmoed,

maar ook om de vloeken en leugens die zij uitspreken.

14Vernietig hen in uw toorn,

dood hen zodat wij hen nooit meer zullen zien

en zij er niet meer zijn.

Dan zullen zij beseffen dat God regeert in Israël

en ook in de rest van de wereld.

15Elke avond komen zij terug

en lopen als huilende honden door de stad.

16Zij zwerven rond om eten te vinden

en als zij niet genoeg vinden,

worden zij agressief.

17Maar ik wil uw kracht bezingen.

Reeds ʼs morgens vroeg jubel ik het uit

over uw goedheid en trouw.

Want U bent voor mij als een burcht,

een wijkplaats voor als het mij te moeilijk wordt.

18Mijn God, U bent mijn sterkte,

voor U wil ik lofliederen zingen.

God is voor mij een veilige burcht,

Hij betoont mij zijn goedheid en trouw.

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 59:1-17

Dwom 59

Wɔto no sɛdeɛ wɔto “Mma Ɛnsɛe No” sankuo nne so. Dawid “miktam” dwom. Ɔtoo no ɛberɛ a Saulo soma kɔwɛn Dawid fie sɛ wɔbɛkum no.

1Ao Onyankopɔn, gye me firi mʼatamfoɔ nsam;

bɔ me ho ban firi wɔn a wɔtaa me so no ho.

2Gye me firi amumuyɛfoɔ nsam.

Gye me nkwa firi mogyapɛfoɔ nsam.

3Hwɛ sɛdeɛ wɔatɛ repɛ me akum me

akokobirefoɔ bɔ pɔ bɔne tia me

a ɛnyɛ mfomsoɔ anaa bɔne bi a mayɛ enti, Ao Awurade.

4Menyɛɛ mfomsoɔ bi, nanso wɔayɛ krado sɛ wɔbɛto ahyɛ me so.

Sɔre bɛgye me; hwɛ mʼamanehunu!

5Ao Asafo Awurade Onyankopɔn, Israel Onyankopɔn,

ma wo ho so na twe amanaman no nyinaa aso;

nhunu amumuyɛfoɔ nkontompofoɔ no mmɔbɔ.

6Wɔsane ba anwummerɛ,

wɔpɔ so sɛ nkraman,

na wɔkyinkyin kuropɔn no mu.

7Hwɛ deɛ wɔfe firi wɔn anomu,

wɔfe akofena firi wɔn anomu

na wɔka sɛ: “Hwan na ɔteɛ”?

8Nanso, wo Awurade, wosere wɔn;

wodi saa aman no nyinaa ho fɛw.

9Ao mʼAhoɔden, mehwɛ wo;

wo, Ao Onyankopɔn ne mʼabankɛseɛ,

10me Onyankopɔn a ɔyɛ ɔdɔ.

Onyankopɔn bɛdi mʼanim

na ɔbɛma mahwɛ wɔn a wɔbɔ me ahohora no haa.

11Nanso nkum wɔn, Ao Awurade yɛn akokyɛm,

na me nkurɔfoɔ werɛ amfiri wɔn.

Wo tumi mu no ma wɔnnantenante,

na brɛ wɔn ase.

12Bɔne a ɛfiri wɔn anomu,

ne wɔn ano nsɛm enti

ma wɔn ahomasoɔ nkyekyere wɔn.

Abususɛm a wɔka ne atorɔ a wɔtwa enti,

13sɛe wɔn wɔ abufuhyeɛ mu,

kɔsi sɛ wɔn ase bɛtɔre.

Afei ɛbɛma asase so afanan nyinaa ahunu

sɛ Onyankopɔn di Yakob so.

14Wɔsane ba anwummerɛ,

wɔpɔ so sɛ nkraman

na wɔkyinkyin kuropɔn no mu.

15Wɔkyinkyini pɛ aduane

na sɛ wɔammee a, wɔsu bobom.

16Nanso mɛto wʼahoɔden ho dwom,

mɛto wʼadɔeɛ ho dwom anɔpa;

ɛfiri sɛ woyɛ mʼabankɛseɛ,

mʼahintaeɛ wɔ ahohia mmerɛ mu.

17Ao mʼAhoɔden, mɛto ayɛyi dwom ama wo;

wo, Ao Onyankopɔn, ne mʼabankɛseɛ, me Onyankopɔn a ɔyɛ ɔdɔ.