Het Boek

Psalmen 57:1-12

1Een lied van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van: ‘Vernietig niet.’ Een waardevol lied, dat hij schreef nadat hij voor Saul vluchtte in de grot.

2Wees mij nabij, o God,

en geef mij uw genade,

mijn ziel vindt alleen maar bescherming bij U.

Ik schuil in de schaduw van uw vleugels,

tot het gevaar is geweken.

3Ik roep tot God, de Allerhoogste,

die mij bevrijden zal.

4Hij zal mij hulp sturen vanuit de hemel

en mij verlossen.

Hij zal de man die mij naar het leven staat,

tot een mikpunt van spot maken.

God zal de waarheid aan het licht brengen

en zijn goedheid en liefde tonen.

5Ik voel mij als voor de leeuwen gegooid,

ik ben omringd door mensen

die mijn bloed willen zien.

Hun tanden zien eruit als speren en scherpe pijlen.

Hun tong is een scherp zwaard.

6Laat uw grootheid zien tot boven de hemelen, o God,

toon de hele aarde uw geweldige majesteit.

7Zij hebben een val voor mij gezet

om mij levend te vangen.

Zij hebben een kuil voor mij gegraven,

maar zijn er zelf in gevallen.

8O mijn God, U stelt mij gerust,

mijn hart is weer tot rust gekomen.

Ik zal liederen en psalmen voor U zingen.

9Word wakker, mijn ziel!

Word wakker, harp en citer!

Samen zullen wij de nieuwe dag tegemoet treden.

10Here, ik zal U de lof en eer brengen onder alle volken.

De hele wereld zal mijn lofpsalmen horen tot uw eer.

11Uw goedheid en liefde zijn onmetelijk,

verder dan de hemel reiken zij.

Uw trouw is niet te vatten,

die reikt verder dan de wolken.

12Laat uw grootheid zien tot boven de hemelen,

o God, toon de hele aarde uw geweldige majesteit.

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 57:1-11

Dwom 57

Dawid dwom a ɔtooɛ ɛberɛ a ɔdwane firii Saulo nkyɛn kɔɔ ɔbodan no mu.

1Hu me mmɔbɔ, Ao Onyankopɔn, hunu me mmɔbɔ,

na wo mu na me kra nya dwanekɔbea.

Wo ntaban nwunu ase na mɛpɛ dwanekɔbea

kɔsi sɛ amanehunu no bɛtwam.

2Mesu frɛ Onyankopɔn, Ɔsorosoroni no;

Onyankopɔn a ɔma ne pɛ ba mu wɔ me ho.

3Ɔsoma firi soro hɔ bɛgye me nkwa,

ɔka wɔn a wɔtaa me anibereɛ so no anim;

Onyankopɔn soma ne dɔ ne ne nokorɛ.

4Agyata atwa me ho ahyia;

meda mmoa a wɔwe ɛnam mono mu,

nnipa a wɔn se te sɛ mpea ne mmɛmma

na wɔn tɛkrɛma te sɛ akofena a ɛyɛ nnam.

5Ao Onyankopɔn, woyɛ kɛseɛ wɔ ɔsorosoro hɔ;

ma wʼanimuonyam nkata asase nyinaa so.

6Wɔtrɛɛ asau mu de sum me nan afidie,

ahohiahia brɛɛ me ase.

Wɔtuu amena wɔ me kwan mu,

nanso wɔn ankasa akɔtotɔ mu.

7Ao Onyankopɔn, mʼakoma agyina pintinn,

mʼakoma nhinhim;

mɛto dwom na mayi wo ayɛ.

8Me kra nyane!

Sankuo ne bɛnta, monnyane!

Me nso mɛnyane anɔpahema.

9Ao Awurade, mɛyi wo ayɛ wɔ amanaman no mu;

mɛto wo ho dwom wɔ nnipa mu.

10Wo dɔ yɛ kɛseɛ na ɛduru ɔsorosoro;

wo nokorɛ kɔka ewiem.

11Ao Onyankopɔn, woyɛ kɛseɛ wɔ ɔsorosoro hɔ;

ma wʼanimuonyam nkata asase nyinaa so.