Het Boek

Psalmen 55

1Een leerzaam gedicht van David voor de koordirigent. Te begeleiden door een snaarinstrument.

O God, luister naar mijn gebed.
Wend U niet van mij af als ik tot U smeek.
Geef mij aandacht en geef mij antwoord,
ik zwerf rusteloos rond, kreunend in mijn ellende.
Dat komt allemaal door het rumoer van de vijand,
doordat de ongelovige mij kwelt.
Zij storten mij in het ongeluk
en vallen mij woedend aan.
Mijn hart begeeft het bijna,
doodsangst overvalt mij.
Angst en beven zijn mijn deel
en de schrik verlamt mij.
Had ik maar vleugels als een duif,
dan vloog ik weg
en zocht elders een plek om te wonen.
Dan zou ik ver weg vliegen
en in de woestijn overnachten.
Ik zou snel een plaats vinden
die mij tegen de rukwinden
en stormen beschut.
10 Breng hen in de war, Here,
geef dat zij elkaar niet meer verstaan.
Want er is alleen nog maar
geweld en ruzie in de stad.
11 Dag en nacht dwalen zij
door de stad en over haar muren.
Er is veel ongeluk en moeite waar te nemen.
12 Er is onheil in de stad,
op pleinen en in straten,
overal is terreur en bedrog.
13 Mijn tegenstander die mij belaagt,
is geen vijand van buitenaf,
dat zou ik nog wel kunnen verdragen.
Het is niet iemand die mij altijd al haatte,
die nu tegen mij opstaat,
want dan zou ik nog wel
een schuilplaats weten te vinden.
14 Maar het is een goede vriend,
iemand als ik
die ik altijd heb vertrouwd.
15 Wij gingen zo vertrouwelijk met elkaar om,
samen gingen we met alle feestgangers
naar Gods huis.
16 Hij heeft de dood verdiend,
laat hem levend het dodenrijk in gaan.
Hij woont te midden van slechtheid,
zijn innerlijk is er vol van.
17 Maar ik weet wat ik moet doen:
ik roep naar God,
de Here zal mij bevrijden.
18 ʼs Morgens, ʼs middags en ʼs avonds
bid en smeek ik,
ik stort mijn hart voor Hem uit.
Hij luistert naar mij.
19 Hij bevrijdt mijn ziel
en geeft mij vrede,
ondanks de strijd die om mij heen woedt.
Velen keren zich tegen mij.
20 God, de Allerhoogste,
zit op de troon en luistert naar mij.
Hij zal mijn tegenstanders vernietigen,
al die mensen die van God niet willen weten
en Hem niet willen kennen.
21 De tegenstander valt de mensen aan
met wie hij eerder vrede sloot,
hij komt zijn afspraken niet na.
22 Zijn woorden zijn glad en vriendelijk,
maar in zijn hart gloeit de wraak.
Zijn uitspraken strelen het gehoor,
maar in feite zijn het getrokken zwaarden.
23 Breng al uw moeilijkheden bij de Here.
Hij zorgt altijd voor u.
Hij zal nooit toelaten dat een volgeling van Hem
struikelt of valt.
24 O God, ik weet
dat U uw tegenstanders zult vernietigen,
allen die uit zijn op bloedvergieten en bedriegen.
Zij zullen niet oud worden.
Maar ik stel heel mijn vertrouwen op U.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 55

Psalmul 55

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu corzi. Un maschil[a] al lui David.

Dumnezeule, ia aminte la rugăciunea mea
    şi nu trece cu vederea cererea mea!
Ascultă-mă şi răspunde-mi!
    Îmi arăt neliniştea în plângerea mea
        şi sunt tulburat
din pricina vociferării duşmanului,
    la vederea presiunii impuse de cel rău;
căci ei fac să cadă necazul peste mine
    şi mi se împotrivesc cu furie.

Îmi tremură inima înăuntrul meu,
    spaimele morţii au căzut peste mine.
Frică şi cutremur au venit peste mine,
    m-a acoperit teroarea.
Zic atunci: „Cine-mi va da aripi ca ale porumbelului,
    ca să zbor şi să mă ascund?“
Da, aş fugi departe de tot,
    m-aş refugia în pustie.Sela
M-aş grăbi să-mi găsesc refugiu,
    în faţa vântului năprasnic.

Stăpâne, pune-i în încurcătură, încâlceşte-le limbile,
    căci numai violenţă şi ceartă văd în cetate!
10 Zi şi noapte ei dau târcoale
    zidurilor ei;
răutatea şi abuzurile se află în mijlocul ei.
11     Dezastrul este în mijlocul ei,
iar asuprirea şi înşelăciunea
    nu-i părăsesc străzile.

12 Nu un duşman mă batjocoreşte,
    căci atunci aş îndura!
Nu cel ce mă urăşte se ridică împotriva mea,
    căci m-aş ascunde de el!
13 Ci tu, un om ca şi mine,
    prietenul meu, apropiatul meu,
14 cel cu care am avut părtăşie dulce
    când am mers cu mulţimea la Casa lui Dumnezeu!
15 Moartea să-i ia prin surprindere,
    să se pogoare de vii în Locuinţa Morţilor,
        căci au acceptat răutăţile în mijlocul lor.

16 Eu însă voi striga către Dumnezeu,
    iar Domnul mă va scăpa.
17 Seara, dimineaţa şi la amiază,
    oftez şi gem,
        iar El îmi va auzi glasul.
18 Mă va răscumpăra nevătămat[b]
    din războiul pornit împotriva mea,
        căci mulţi sunt împotriva mea.
19 Dumnezeu, Care tronează în veci,
    va auzi şi-i va smeri!Sela
Sunt nişte oameni care nu se întorc de la căile lor
    şi care nu se tem de Dumnezeu.
20 Prietenul meu îşi întinde mâna împotriva celor ce trăiesc în pace cu el,
    îşi calcă legământul.
21 Gura lui este alunecoasă ca smântâna,
    dar în inima lui poartă războiul.
Cuvintele lui sunt mai alunecoase decât untdelemnul,
    dar în ascuns sunt nişte săbii.

22 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,
    şi El îţi va purta de grijă!
        El nu va îngădui ca cel drept să se clatine vreodată.
23 Dar Tu, Dumnezeule, îi vei coborî pe cei răi
    în adâncul gropii;
oamenii însetaţi de sânge şi înşelători
    nu vor trăi nici jumătate din zilele lor!

Eu însă mă voi încrede în Tine!

Notas al pie

  1. Psalmii 55:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 55:18 Lit.: Îmi va răscumpăra viaţa în pace