Het Boek

Psalmen 53:1-7

1Een leerzaam gedicht van David voor de koordirigent. Op de wijs van ‘De rietpijp.’

2Dwaze mensen denken dat God niet bestaat.

Ze doen vreselijk onrechtvaardige dingen.

Zelfs niet één ervan doet wat goed is.

3God kijkt vanuit de hemel naar alle mensen.

Hij zoekt of er misschien één bij is die verstandig is,

wellicht één die God zoekt.

4Maar allemaal hebben zij zich van Hem afgekeerd.

Allemaal hebben zij Hem verlaten,

niemand van hen doet goed, nog niet één.

5Weten zij dan helemaal niets, al die zondaars?

Zij eten mijn volk op alsof het brood is.

Zij piekeren er niet over God aan te roepen.

6Zij schrikken terwijl er niets te schrikken is.

God strooit de beenderen van uw vijanden uit,

u laat hen beschaamd staan.

God heeft hen al verworpen.

7Wij zien uit naar de redding van Israël,

die vanuit Jeruzalem zal komen.

Wanneer God zijn volk redding biedt,

zal Jakob jubelen en Israël vol vreugde zijn.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 53:1-7

Psalm 53

Gudsförnekelsens dårskap

(Ps 14)

1För körledaren.53:1 Psalm 53 är till en stor del identisk med Psalm 14. Här används dock ”Gud”, i stället för gudsnamnet (översatt ”Herren”) i Psalm 14, och v. 6 skiljer sig något. Mahalát. Maskil.53:1 Det är okänt vad Mahalát betyder, liksom Maskil (se not till 32:1), men antagligen är det också en musikalisk term eller anvisning, möjligen ett instrument. Av David.

2Dåren säger för sig själv: ”Det finns ingen Gud!”

De är onda, deras handlingar är fördärvliga,

det finns ingen som gör det goda.

3Från himlen ser Gud ner på människorna

för att se om det finns någon med förstånd,

någon som frågar efter Gud.

4Men alla har vänt sig bort,

alla är lika korrumperade.

Det finns ingen som gör det goda, inte en enda.

5Förstår de då ingenting, de som gör orätt,

de som äter mitt folk som man äter bröd,

de som inte ber till Gud?

6Men de ska bli skräckslagna,

när ingenting finns att frukta.

Gud strör omkring deras ben som lägrar sig mot dig.

Du låter dem komma på skam, för Gud förkastar dem.

7O, att det från Sion kom räddning för Israel!

När Gud återupprättar sitt folk från dess fångenskap

ska Jakob glädja sig och Israel jubla.