Het Boek

Psalmen 53:1-7

1Een leerzaam gedicht van David voor de koordirigent. Op de wijs van ‘De rietpijp.’

2Dwaze mensen denken dat God niet bestaat.

Ze doen vreselijk onrechtvaardige dingen.

Zelfs niet één ervan doet wat goed is.

3God kijkt vanuit de hemel naar alle mensen.

Hij zoekt of er misschien één bij is die verstandig is,

wellicht één die God zoekt.

4Maar allemaal hebben zij zich van Hem afgekeerd.

Allemaal hebben zij Hem verlaten,

niemand van hen doet goed, nog niet één.

5Weten zij dan helemaal niets, al die zondaars?

Zij eten mijn volk op alsof het brood is.

Zij piekeren er niet over God aan te roepen.

6Zij schrikken terwijl er niets te schrikken is.

God strooit de beenderen van uw vijanden uit,

u laat hen beschaamd staan.

God heeft hen al verworpen.

7Wij zien uit naar de redding van Israël,

die vanuit Jeruzalem zal komen.

Wanneer God zijn volk redding biedt,

zal Jakob jubelen en Israël vol vreugde zijn.

New International Version - UK

Psalms 53:1-6

Psalm 53In Hebrew texts 53:1-6 is numbered 53:2-7.

For the director of music. According to mahalath.Title: Probably a musical term A maskilTitle: Probably a literary or musical term of David.

1The fool says in his heart,

‘There is no God.’

They are corrupt, and their ways are vile;

there is no-one who does good.

2God looks down from heaven

on all mankind

to see if there are any who understand,

any who seek God.

3Everyone has turned away, all have become corrupt;

there is no-one who does good,

not even one.

4Do all these evildoers know nothing?

They devour my people as though eating bread;

they never call on God.

5But there they are, overwhelmed with dread,

where there was nothing to dread.

God scattered the bones of those who attacked you;

you put them to shame, for God despised them.

6Oh, that salvation for Israel would come out of Zion!

When God restores his people,

let Jacob rejoice and Israel be glad!