Het Boek

Psalmen 51

1Een psalm van David voor de koordirigent. Deze psalm schreef David nadat de profeet Nathan bij hem was gekomen om hem te wijzen op zijn zonde met Bathséba.

Geef mij genade, o God,
hoewel ik dat niet heb verdiend.
Laat toch blijken hoe groot
uw liefde en goedheid is.
Wilt U door uw vergevende mildheid
mijn zonden wegdoen?
Reinig mij toch van deze zonde,
die een smet op mij werpt.
Ik weet dat ik heb gezondigd,
steeds opnieuw gaan mijn gedachten
terug naar deze daad,
waarmee ik van uw pad afweek.
Mijn God, ik heb tegen U gezondigd
en uw gebod overtreden.
Uw uitspraken zijn altijd rechtvaardig,
uw oordelen zijn altijd zuiver.
Ik weet dat ik vanaf mijn geboorte
al een zondaar ben, ja zelfs
vanaf het moment van mijn bevruchting.
En U wilt dat uw waarheid
wordt nagevolgd, tot diep in mijn hart.
U geeft mij uw wijsheid, tot diep in mijn hart.
Wilt U met hysop
de zonde van mij afwassen,
dan zal ik helemaal schoon zijn.
Als U mij wast, ben ik witter dan sneeuw.
10 Wilt U mij weer blijdschap
en echte vreugde geven?
Mijn lichaam en mijn ziel
zijn terneergeslagen,
maar U kunt mij weer oprichten
en U laten prijzen.
11 Let niet op mijn zonden
en vernietig al mijn misstappen.
12 Geeft U mij een zuiver hart, mijn God,
en een nieuwe geest
die mij innerlijk standvastig maakt.
13 Stuur mij niet van u weg
en laat uw Heilige Geest niet van mij wijken.
14 Ik wil zo graag opnieuw
de blijdschap over uw redding ervaren.
Ik wil U volgen
en mijn gehoorzaamheid aan U
zal mij kracht geven.
15 Dan zal ik ook aan andere zondaars
laten zien wat uw wil is,
zodat zij zich bekeren
en U ook zullen volgen.
16 Bevrijd mij van de schuld
die ik op mij heb geladen, o God.
U bent de God van mijn heil.
Ik wil over uw rechtvaardigheid juichen.
17 Here, stel mij in staat
U openlijk lof en eer te geven.
18 Want ik weet dat U er geen prijs op stelt
dat ik U nu brandoffers zou brengen,
daar gaat het U niet om.
19 Het werkelijke offer waarop U wacht,
is een aan U overgegeven geest
van iemand die weet
dat hij niet zonder U kan.
En een hart dat geheel en al weet
dat U de enige bent die helpen kan.
Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn God.
20 Wilt U Jeruzalem zegenen
en haar muren herbouwen?
21 Dan zullen de offers
die volgens de wet worden gebracht,
U genoegen doen.
Dan zullen grote brandoffers
aan U gebracht worden,
hele stieren worden op uw altaar gebracht.

New Living Translation

Psalm 51

Psalm 51

For the choir director: A psalm of David, regarding the time Nathan the prophet came to him after David had committed adultery with Bathsheba.

Have mercy on me, O God,
    because of your unfailing love.
Because of your great compassion,
    blot out the stain of my sins.
Wash me clean from my guilt.
    Purify me from my sin.
For I recognize my rebellion;
    it haunts me day and night.
Against you, and you alone, have I sinned;
    I have done what is evil in your sight.
You will be proved right in what you say,
    and your judgment against me is just.[a]
For I was born a sinner—
    yes, from the moment my mother conceived me.
But you desire honesty from the womb,[b]
    teaching me wisdom even there.

Purify me from my sins,[c] and I will be clean;
    wash me, and I will be whiter than snow.
Oh, give me back my joy again;
    you have broken me—
    now let me rejoice.
Don’t keep looking at my sins.
    Remove the stain of my guilt.
10 Create in me a clean heart, O God.
    Renew a loyal spirit within me.
11 Do not banish me from your presence,
    and don’t take your Holy Spirit[d] from me.

12 Restore to me the joy of your salvation,
    and make me willing to obey you.
13 Then I will teach your ways to rebels,
    and they will return to you.
14 Forgive me for shedding blood, O God who saves;
    then I will joyfully sing of your forgiveness.
15 Unseal my lips, O Lord,
    that my mouth may praise you.

16 You do not desire a sacrifice, or I would offer one.
    You do not want a burnt offering.
17 The sacrifice you desire is a broken spirit.
    You will not reject a broken and repentant heart, O God.
18 Look with favor on Zion and help her;
    rebuild the walls of Jerusalem.
19 Then you will be pleased with sacrifices offered in the right spirit—
    with burnt offerings and whole burnt offerings.
    Then bulls will again be sacrificed on your altar.

Notas al pie

  1. 51:4 Greek version reads and you will win your case in court. Compare Rom 3:4.
  2. 51:6 Or from the heart; Hebrew reads in the inward parts.
  3. 51:7 Hebrew Purify me with the hyssop branch.
  4. 51:11 Or your spirit of holiness.