Het Boek

Psalmen 51

1Een psalm van David voor de koordirigent. Deze psalm schreef David nadat de profeet Nathan bij hem was gekomen om hem te wijzen op zijn zonde met Bathséba.

Geef mij genade, o God,
hoewel ik dat niet heb verdiend.
Laat toch blijken hoe groot
uw liefde en goedheid is.
Wilt U door uw vergevende mildheid
mijn zonden wegdoen?
Reinig mij toch van deze zonde,
die een smet op mij werpt.
Ik weet dat ik heb gezondigd,
steeds opnieuw gaan mijn gedachten
terug naar deze daad,
waarmee ik van uw pad afweek.
Mijn God, ik heb tegen U gezondigd
en uw gebod overtreden.
Uw uitspraken zijn altijd rechtvaardig,
uw oordelen zijn altijd zuiver.
Ik weet dat ik vanaf mijn geboorte
al een zondaar ben, ja zelfs
vanaf het moment van mijn bevruchting.
En U wilt dat uw waarheid
wordt nagevolgd, tot diep in mijn hart.
U geeft mij uw wijsheid, tot diep in mijn hart.
Wilt U met hysop
de zonde van mij afwassen,
dan zal ik helemaal schoon zijn.
Als U mij wast, ben ik witter dan sneeuw.
10 Wilt U mij weer blijdschap
en echte vreugde geven?
Mijn lichaam en mijn ziel
zijn terneergeslagen,
maar U kunt mij weer oprichten
en U laten prijzen.
11 Let niet op mijn zonden
en vernietig al mijn misstappen.
12 Geeft U mij een zuiver hart, mijn God,
en een nieuwe geest
die mij innerlijk standvastig maakt.
13 Stuur mij niet van u weg
en laat uw Heilige Geest niet van mij wijken.
14 Ik wil zo graag opnieuw
de blijdschap over uw redding ervaren.
Ik wil U volgen
en mijn gehoorzaamheid aan U
zal mij kracht geven.
15 Dan zal ik ook aan andere zondaars
laten zien wat uw wil is,
zodat zij zich bekeren
en U ook zullen volgen.
16 Bevrijd mij van de schuld
die ik op mij heb geladen, o God.
U bent de God van mijn heil.
Ik wil over uw rechtvaardigheid juichen.
17 Here, stel mij in staat
U openlijk lof en eer te geven.
18 Want ik weet dat U er geen prijs op stelt
dat ik U nu brandoffers zou brengen,
daar gaat het U niet om.
19 Het werkelijke offer waarop U wacht,
is een aan U overgegeven geest
van iemand die weet
dat hij niet zonder U kan.
En een hart dat geheel en al weet
dat U de enige bent die helpen kan.
Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn God.
20 Wilt U Jeruzalem zegenen
en haar muren herbouwen?
21 Dan zullen de offers
die volgens de wet worden gebracht,
U genoegen doen.
Dan zullen grote brandoffers
aan U gebracht worden,
hele stieren worden op uw altaar gebracht.

The Message

Psalm 51

A David Psalm, After He Was Confronted by Nathan About the Affair with Bathsheba

11-3 Generous in love—God, give grace!
    Huge in mercy—wipe out my bad record.
Scrub away my guilt,
    soak out my sins in your laundry.
I know how bad I’ve been;
    my sins are staring me down.

4-6 You’re the One I’ve violated, and you’ve seen
    it all, seen the full extent of my evil.
You have all the facts before you;
    whatever you decide about me is fair.
I’ve been out of step with you for a long time,
    in the wrong since before I was born.
What you’re after is truth from the inside out.
    Enter me, then; conceive a new, true life.

7-15 Soak me in your laundry and I’ll come out clean,
    scrub me and I’ll have a snow-white life.
Tune me in to foot-tapping songs,
    set these once-broken bones to dancing.
Don’t look too close for blemishes,
    give me a clean bill of health.
God, make a fresh start in me,
    shape a Genesis week from the chaos of my life.
Don’t throw me out with the trash,
    or fail to breathe holiness in me.
Bring me back from gray exile,
    put a fresh wind in my sails!
Give me a job teaching rebels your ways
    so the lost can find their way home.
Commute my death sentence, God, my salvation God,
    and I’ll sing anthems to your life-giving ways.
Unbutton my lips, dear God;
    I’ll let loose with your praise.

16-17 Going through the motions doesn’t please you,
    a flawless performance is nothing to you.
I learned God-worship
    when my pride was shattered.
Heart-shattered lives ready for love
    don’t for a moment escape God’s notice.

18-19 Make Zion the place you delight in,
    repair Jerusalem’s broken-down walls.
Then you’ll get real worship from us,
    acts of worship small and large,
Including all the bulls
    they can heave onto your altar!