Het Boek

Psalmen 51:1-21

1-2 Een psalm van David voor de koordirigent. Deze psalm schreef David nadat de profeet Natan bij hem was gekomen om hem te wijzen op zijn zonde met Batseba.

3Geef mij genade, o God,

hoewel ik dat niet heb verdiend.

Laat toch blijken hoe groot

uw liefde en goedheid is.

Wilt U door uw vergevende mildheid

mijn zonden wegdoen?

4Reinig mij toch van deze zonde,

die een smet op mij werpt.

5Ik weet dat ik heb gezondigd,

steeds opnieuw gaan mijn gedachten

terug naar deze daad,

waarmee ik van uw pad afweek.

6Mijn God, ik heb tegen U gezondigd

en uw gebod overtreden.

Uw uitspraken zijn altijd rechtvaardig,

uw oordelen zijn altijd zuiver.

7Ik weet dat ik vanaf mijn geboorte

al een zondaar ben, ja zelfs

vanaf het moment van mijn bevruchting.

8En U wilt dat uw waarheid

wordt nagevolgd, tot diep in mijn hart.

U geeft mij uw wijsheid, tot diep in mijn hart.

9Wilt U met hysop

de zonde van mij afwassen,

dan zal ik helemaal schoon zijn.

Als U mij wast, ben ik witter dan sneeuw.

10Wilt U mij weer blijdschap

en echte vreugde geven?

Mijn lichaam en mijn ziel

zijn terneergeslagen,

maar U kunt mij weer oprichten

en U laten prijzen.

11Let niet op mijn zonden

en vernietig al mijn misstappen.

12Geeft U mij een zuiver hart, mijn God,

en een nieuwe geest

die mij innerlijk standvastig maakt.

13Stuur mij niet van U weg

en laat uw Heilige Geest niet van mij wijken.

14Ik wil zo graag opnieuw

de blijdschap over uw redding ervaren.

Ik wil U volgen

en mijn gehoorzaamheid aan U

zal mij kracht geven.

15Dan zal ik ook aan andere zondaars

laten zien wat uw wil is,

zodat zij zich bekeren

en U ook zullen volgen.

16Bevrijd mij van de schuld

die ik op mij heb geladen, o God.

U bent de God van mijn heil.

Ik wil over uw rechtvaardigheid juichen.

17Here, stel mij in staat

U openlijk lof en eer te geven.

18Want ik weet dat U er geen prijs op stelt

dat ik U nu brandoffers zou brengen,

daar gaat het U niet om.

19Het werkelijke offer waarop U wacht,

is een aan U overgegeven geest

van iemand die weet

dat hij niet zonder U kan,

En een hart dat geheel en al weet

dat U de enige bent die helpen kan.

Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn God.

20Wilt U Jeruzalem zegenen

en haar muren herbouwen?

21Dan zullen de offers

die volgens de wet worden gebracht,

U genoegen doen.

Dan zullen grote brandoffers

aan U gebracht worden,

hele stieren worden op uw altaar gebracht.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 51:1-19

Salmo 51Salmo 51 Ang titulo sa Hebreo: Sa direktor sang mga manugkanta. Ang kanta nga ginsulat ni David pagkatapos nga ginkadtuan siya ni Propeta Natan tungod sang iya pagpanginbabayi kay Batsheba.

Pangayo Patawad sa Dios

1Kaluoyi ako, O Dios, suno sa imo gugma.

Panasa ang akon mga sala suno sa imo dako nga pagkabalaka sa akon.

2Hugasi ako sa akon kalautan;

tinlui ako sa akon mga sala.

3Kay sa tanan nga tion ginahunahuna kag ginaako ko ang akon mga sala.

4Sa imo lang gid ako nakasala.

Ginhimo ko ang mga butang nga ginakabig mo nga malaot.

Gani husto ikaw sa imo mga ginhambal kontra sa akon.

Wala ka nagsala sa imo paghukom sa akon.

5Malaot ako kag nakasala halin pa sang akon pagkatawo.

6Ang matinud-anon nga tagipusuon amo ang imo luyag;

tudlui ako nga mangin maalamon.

7Tinlui ako sa akon mga sala agod mangin matinlo ako.

Hugasi ako agod mangin maputi gid ako.51:7 Tinlui ako… maputi gid ako: sa literal, Tinlui ako sang isopo… maputi pa ako sang sa snow.

8Pabatia ako sang kinalipay kag kinasadya;

bisan pa ginadugmok mo ang akon mga tul-an kabay pa nga malipay ako liwat.

9Kuhaa ang akon mga sala;

panasa ang tanan ko nga kalautan.

10Himua nga matinlo ang akon tagipusuon, O Dios,

kag hatagi liwat ako sing matutom nga espiritu.

11Indi ako pagtabuga sa imo presensya,

kag indi pagkuhaa ang imo balaan nga Espiritu sa akon.

12Ibalik sa akon ang kalipay nga nabatyagan ko sang ginluwas mo ako,

kag hatagi ako sing matinumanon nga espiritu.

13Dayon tudluan ko ang mga makasasala sang imo mga pamaagi agod magbalik sila sa imo.

14Luwasa ako sa akon sala nga amo ang pagpatay,51:14 Luwasa… pagpatay: ukon, Luwasa ako sa kamatayon. O Dios nga akon manluluwas,

kag isugid ko sing mabaskog ang imo nga pagluwas.51:14 pagluwas: ukon, pagkamatarong.

15Ginoo, buligi ako nga maghambal sang mga pagdayaw sa imo,

kag dayawon ko ikaw.

16Wala ka naluyag sa mga halad.

Bisan maghalad ako sa imo sang halad nga ginasunog, indi ka malipay.

17Ang halad nga makapalipay sa imo, O Dios, amo ang kabuhi nga nagapaubos kag nagahinulsol sa iya mga sala.

Ini nga klase sang halad indi mo pag-isikway.

18O Dios, pakamaayuha ang Zion, ang siyudad sang Jerusalem, kay malipay ka nga himuon ina.

Patinduga liwat ang mga pader sini.

19Dayon magakalipay ka sa husto nga mga halad, lakip na ang mga halad nga ginasunog sing bug-os.

Kag igahalad ang turo nga mga baka sa imo halaran.