Het Boek

Psalmen 5:1-13

1Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met fluitspel.

2O Here, wilt U mijn gebed aanhoren?

Luister toch naar mijn smeken.

3God, U bent mijn Koning

en ik richt mij tot U.

4Elke morgen kijk ik omhoog naar U

en wacht op uw antwoord,

en U hoort mij roepen.

5Ik weet dat slechtheid

bij U geen stand houdt

en dat geen enkele goddeloze

op uw bescherming kan rekenen.

6Hoogmoedige zondaars

kunnen uw onderzoekende blik niet doorstaan,

omdat U hun slechte daden haat.

7Om hun leugens zult U hen vernietigen,

U verafschuwt moord en bedrog, Here.

8Ikzelf mag dankzij uw genade en liefde

uw tempel binnengaan.

Met diep ontzag zal ik U eren.

9Here, wilt U mij leiden?

Anders zullen mijn vijanden over mij zegevieren.

Wilt U mij duidelijk maken wat ik moet doen

en welke weg ik moet inslaan?

10Mijn tegenstanders zullen elke kans aangrijpen

om mij in een kwaad daglicht te stellen.

Wat uit hun mond komt,

stinkt naar zonde en dood,

zij gebruiken hun tong voor leugen en bedrog.

Hun lippen spuwen dodelijk vergif.

11O God, spreek het ‘schuldig’ over hen uit!

Vang hen met hun eigen valstrikken,

verdrijf hen om de overvloed van hun overtredingen,

want zij komen in opstand tegen U.

12Maar ieder die zijn vertrouwen op U stelt,

zal zich verheugen.

Zij zullen tot in eeuwigheid van vreugde juichen,

omdat U hen beschermt.

Dan zal ieder die U liefheeft,

overlopen van blijdschap.

13Want U, Here, zegent uw volgelingen.

U beschermt hen met uw schild van liefde.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 5:1-13

Psalm 5

Klagan och bön när fienden förföljer

1För körledaren, till flöjtspel.5:1 Grundtextens innebörd är osäker. En psalm av David.

2Herre, lyssna till mina ord,

hör på mina suckar!

3Lyssna på mitt rop, min kung och min Gud!

Jag ber till dig.

4Om morgonen, Herre, hör du min röst,

om morgonen lägger jag fram mina önskningar inför dig och väntar.

5Du är inte en Gud som finner behag i ondskan,

och ingen ond får bo hos dig.

6De högfärdiga består inte inför din blick,

du hatar alla som gör orätt.

7Du utrotar dem som ljuger,

och Herren avskyr de blodtörstiga och falska.

8Men för din stora nåd

får jag komma till ditt tempel.

Jag böjer mig ner i din fruktan,

mot ditt heliga tempel.

9Herre, led mig i din rättfärdighet,

för mina fienders skull,

gör din väg rak framför mig!

10Ingenting av vad de säger är tillförlitligt,

fördärvade är de i sitt innersta.

Deras strupe är en öppen grav,

och hal är deras tunga.

11Gud, förklara dem skyldiga,

och låt deras planer fälla dem!

Driv bort dem för deras många synder,

för de är upproriska mot dig.

12Men låt alla dem glädjas, som tar sin tillflykt till dig!

Låt dem för evigt sjunga av glädje,

för du beskyddar dem.

De som älskar ditt namn

ska fröjdas i dig.

13För du, Herre, välsignar den rättfärdige,

du omger honom med ditt välbehags sköld.