Het Boek

Psalmen 5:1-13

1Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met fluitspel.

2O Here, wilt U mijn gebed aanhoren?

Luister toch naar mijn smeken.

3God, U bent mijn Koning

en ik richt mij tot U.

4Elke morgen kijk ik omhoog naar U

en wacht op uw antwoord,

en U hoort mij roepen.

5Ik weet dat slechtheid

bij U geen stand houdt

en dat geen enkele goddeloze

op uw bescherming kan rekenen.

6Hoogmoedige zondaars

kunnen uw onderzoekende blik niet doorstaan,

omdat U hun slechte daden haat.

7Om hun leugens zult U hen vernietigen,

U verafschuwt moord en bedrog, Here.

8Ikzelf mag dankzij uw genade en liefde

uw tempel binnengaan.

Met diep ontzag zal ik U eren.

9Here, wilt U mij leiden?

Anders zullen mijn vijanden over mij zegevieren.

Wilt U mij duidelijk maken wat ik moet doen

en welke weg ik moet inslaan?

10Mijn tegenstanders zullen elke kans aangrijpen

om mij in een kwaad daglicht te stellen.

Wat uit hun mond komt,

stinkt naar zonde en dood,

zij gebruiken hun tong voor leugen en bedrog.

Hun lippen spuwen dodelijk vergif.

11O God, spreek het ‘schuldig’ over hen uit!

Vang hen met hun eigen valstrikken,

verdrijf hen om de overvloed van hun overtredingen,

want zij komen in opstand tegen U.

12Maar ieder die zijn vertrouwen op U stelt,

zal zich verheugen.

Zij zullen tot in eeuwigheid van vreugde juichen,

omdat U hen beschermt.

Dan zal ieder die U liefheeft,

overlopen van blijdschap.

13Want U, Here, zegent uw volgelingen.

U beschermt hen met uw schild van liefde.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 5:1-12

Salmo 5Salmo 5 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David ukon para kay David. Sa direktor sang mga manugkanta: Gamita ang plawta.

Pangamuyo para sa Proteksyon sang Dios

1Ginoo, pamatii ang akon pangamuyo nga may pag-ugayong.

2Pamatii ang akon pagpangayo sang bulig sa imo, O Dios nga akon hari,

kay sa imo ako nagapangamuyo.

3Sa kaagahon ginapreparar ko ang akon kaugalingon sa pagpangamuyo sa imo.

Kag pagkatapos ko pangamuyo nagahulat ako sang imo sabat.

4Ikaw ang Dios nga wala malipay sa kalautan;

wala mo ginabaton ang malaot nga mga tawo.

5Indi makapalapit sa imo presensya ang mga matinaas-taason;

ginakaugtan mo ang tanan nga nagahimo sang malain.

6Ginalaglag mo ang mga butigon

kag ginakangil-aran ang mga nagapamatay sang tawo kag ang mga traidor.

7Pero ako iya, makasulod sa imo balaan nga templo

tungod sang imo dako nga gugma sa akon.

Kag didto simbahon ko ikaw nga may pagtahod.

8Ginoo, tungod nga madamo ang akon mga kaaway,

tuytuyi ako suno sa imo pagkamatarong,

kag himua nga mahapos ang akon pagsunod sa imo pamaagi.

9Indi masaligan ang ginasiling sang akon mga kaaway,

kay ang ila handom amo ang paglaglag sa iban.

Ang ila mga ginahambal5:9 ginahambal: sa literal, tutunlan. delikado pareho sang bukas nga lulubngan.

Ang ila mga ginasugid5:9 ginasugid: sa literal, dila. puro pangdaya.

10O Dios, siluti ang akon mga kaaway.

Kabay pa nga ang ila malaot nga mga plano amo mismo ang magalaglag sa ila.

Sikwaya sila tungod sang ila madamo nga mga sala,

kay nagrebelde sila sa imo.

11Pero kabay pa nga magmalipayon ang tanan nga nagapangayo sang proteksyon sa imo.

Kabay pa nga magkinanta sila sa kalipay.

Protektari sila nga nagahigugma sa imo

agod magmalipayon sila tungod sang imo ginhimo para sa ila.

12Kay ginapakamaayo mo, Ginoo, ang mga matarong.

Ang imo gugma nagaprotektar sa ila pareho sa taming.