Het Boek

Psalmen 49

1Een psalm van de Korachieten voor de koordirigent.

Luister, alle volken der aarde!
Neem het goed in u op, alle wereldburgers,
of u nu niets betekent of aanzienlijk bent,
of u arm bent of rijk.
Uit mijn mond hoort u wijsheid,
wat uit mijn hart voortkomt,
is puur inzicht.
Ik zal u wijze spreuken laten horen
en u bij het geluid van de citer geheimen vertellen.
Waarom zou ik bang zijn als er dagen komen
waarop het kwaad lijkt te overheersen?
Als ik word belaagd door mijn vijanden
die mij kwaad willen doen?
Als mensen
die hun vertrouwen op geld stellen
en zich op hun rijkdom beroemen,
mij naar het leven staan?
Het is onmogelijk
om een ander vrij te kopen met geld,
om God een losgeld voor hem te betalen.
De prijs voor een mensenleven
is immers altijd te hoog.
10 Het is onmogelijk
dat iemand altijd blijft leven
en nooit zou sterven.
11 Steeds weer zien wij
dat wijze mensen sterven
en ook dat onredelijke en domme mensen
allemaal sterven.
Zij moeten hun aardse bezittingen
aan anderen nalaten.
12 Het ‘grootste’ wat zij tot stand brengen,
is dat hun huizen jarenlang blijven staan
en dat hun nageslacht daarin zal wonen.
Of zij noemen hun land naar zichzelf.
13 Maar hoeveel een mens ook bezit,
hij zal toch eenmaal sterven,
net als de dieren vergaat hij
en er blijft niets over.
14 Zo gaat het met degenen
die op zichzelf vertrouwen.
Zo is het einde van hen
die zichzelf zo graag horen praten.
15 Ze komen in het dodenrijk terecht
en de dood zelf is daar hun herder.
Wanneer een nieuwe morgen aanbreekt,
zullen de oprechte mensen over hen heersen.
Hun lichaam zal vergaan
zodat zij geen aards huis meer hebben.
16 Mijn leven zal echter door God worden bevrijd
uit de macht van het dodenrijk,
want Hij zal mij bij Zich opnemen.
17 Maak u niet druk als iemand rijk wordt
en zijn bezittingen alleen maar toenemen.
18 Wanneer hij sterft
kan hij niets meenemen
en zijn bezit kan hem niet volgen.
19 Al voelt hij zich tijdens zijn leven
de gelukkigste man van de wereld,
al prijst men u
omdat u geniet van al het goede,
20 toch zal hij sterven zoals zijn voorouders,
die het licht nooit meer zullen zien.
21 De mens
die ondanks al zijn rijkdom
geen inzicht heeft,
is net als de dieren
die tot stof vergaan.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 49

Psalm 49

Det är fåfängt att lita på jordisk rikedom

1För körledaren. Av Korachs ättlingar. En psalm.

2Hör, alla folk!

Lyssna, alla världens invånare,

3hög och låg,

rik och fattig.

4Min mun talar visdomsord,

ur mitt innersta kommer förstånd.

5Jag böjer mitt öra till visdomsord,

jag förklarar min gåta till harpospel.

6Varför skulle jag vara rädd i olyckans tid,

när mina bedragares ondska omger mig?

7De litar på sin rikedom

och skryter med hur mycket de äger.

8Men ingen kan betala för någon annans liv,

och ingen kan ge Gud en lösesumma för någon.

9Priset för ett liv är högt,

och ingen betalning är tillräcklig

10för att någon ska få leva för evigt

och komma undan graven.

11Man ser de visa dö,

förgås som dåren och den oförnuftige,

och de lämnar sin rikedom till andra.

12Graven[a] förblir deras hem för evigt,

deras boning generation efter generation,

fastän de har uppkallat sina gods efter sig själva.

13Men människan i all sin rikedom består inte[b],

hon är som djuren som förgås.

14Så går det för dessa som förtröstar på sig själva,

och deras anhängare som bejakar deras tal. Séla

15Som en fårhjord förs de till dödsriket,

och döden är deras herde.

De rättfärdiga ska härska över dem på morgonen.

Deras kroppar förmultnar i graven, borta från härliga boningar.[c]

16Men Gud ska befria mig från dödsrikets grepp,

han ska ta emot mig. Séla

17Bli inte rädd när du ser någon bli rik,

när hans hus blir allt mer praktfullt,

18för när han dör kan han inte ta någonting med sig,

hans härlighet följer inte med honom ner.

19Även om en människa anser sig ha ett välsignat liv,

och din framgång prisas,

20går var och en ändå till sina fäder,

till dem som aldrig mer ser ljuset.

21Men människan i all sin rikedom består inte,

hon är som djuren som förgås.[d]

Notas al pie

  1. 49:12 Egentligen deras inre (tankar), men här följer översättningen Septuaginta m.fl. gamla översättningar, eftersom sammanhanget tyder på graven. De två hebreiska orden liknar varandra och en förväxling kan ha skett i kopieringen av handskrifter. En möjlig översättning är dock: De tänker att deras hem/hus ska bestå för evigt…
  2. 49:13 Enligt Septuaginta m.fl. …är utan förstånd.
  3. 49:15 I den senare hälften av versen är grundtexten mycket svårbegriplig och översättningen blir närmast en översättning av enstaka ord utan någon sammanhängande mening.
  4. 49:21 Se v. 13 med not.