Het Boek

Psalmen 49:1-21

1Een psalm van de Korachieten voor de koordirigent.

2Luister, alle volken der aarde!

Neem het goed in u op, alle wereldburgers,

3of u nu niets betekent of aanzienlijk bent,

of u arm bent of rijk.

4Uit mijn mond hoort u wijsheid,

wat uit mijn hart voortkomt,

is puur inzicht.

5Ik zal u wijze spreuken laten horen

en u bij het geluid van de citer geheimen vertellen.

6Waarom zou ik bang zijn als er dagen komen

waarop het kwaad lijkt te overheersen?

Als ik word belaagd door mijn vijanden

die mij kwaad willen doen?

7Als mensen

die hun vertrouwen op geld stellen

en zich op hun rijkdom beroemen,

mij naar het leven staan?

8Het is onmogelijk

om een ander vrij te kopen met geld,

om God een losgeld voor hem te betalen.

9De prijs voor een mensenleven

is immers altijd te hoog.

10Het is onmogelijk

dat iemand altijd blijft leven

en nooit zou sterven.

11Steeds weer zien wij

dat wijze mensen sterven

en ook dat onredelijke en domme mensen

allemaal sterven.

Zij moeten hun aardse bezittingen

aan anderen nalaten.

12Het ‘grootste’ wat zij tot stand brengen,

is dat hun huizen jarenlang blijven staan

en dat hun nageslacht daarin zal wonen.

Of zij noemen hun land naar zichzelf.

13Maar hoeveel een mens ook bezit,

hij zal toch eenmaal sterven,

net als de dieren vergaat hij

en er blijft niets over.

14Zo gaat het met degenen

die op zichzelf vertrouwen.

Zo is het einde van hen

die zichzelf zo graag horen praten.

15Ze komen in het dodenrijk terecht

en de dood zelf is daar hun herder.

Wanneer een nieuwe morgen aanbreekt,

zullen de oprechte mensen over hen heersen.

Hun lichaam zal vergaan

zodat zij geen aards huis meer hebben.

16Mijn leven zal echter door God worden bevrijd

uit de macht van het dodenrijk,

want Hij zal mij bij Zich opnemen.

17Maak u niet druk als iemand rijk wordt

en zijn bezittingen alleen maar toenemen.

18Wanneer hij sterft

kan hij niets meenemen

en zijn bezit kan hem niet volgen.

19Al voelt hij zich tijdens zijn leven

de gelukkigste man van de wereld,

al prijst men u

omdat u geniet van al het goede,

20toch zal hij sterven zoals zijn voorouders,

die het licht nooit meer zullen zien.

21De mens

die ondanks al zijn rijkdom

geen inzicht heeft,

is net als de dieren

die tot stof vergaan.

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 49:1-20

Dwom 49

Kora mma dwom.

1Nnipa nyinaa, montie;

monyɛ aso, mo a mowɔ ewiase yi mu nyinaa,

2deɛ ɔyɛ abomfiaa ne deɛ ɔdi mu,

adefoɔ ne ahiafoɔ nyinaa.

3Mʼano bɛka anyansasɛm;

nsɛm a ɛfiri mʼakomam bɛma nhunumu.

4Mɛbrɛ mʼaso ase atie abɛbusɛm;

na menam sankubɔ so bɛte aseɛ ama makyerɛ abɛbusɛm no ase.

5Adɛn enti na ɛsɛ sɛ mesuro nna bɔne,

ɛberɛ a amumuyɛfoɔ adaadaafoɔ atwa me ho ahyia,

6wɔn a wɔde wɔn ho to wɔn ahonya soɔ

na wɔde wɔn adedodoɔ hoahoa wɔn ho?

7Onipa biara rentumi nnye nʼankasa nkwa

na ɔrentumi mfa mpata biara mma Onyankopɔn.

8Nkwa ho mpata boɔ yɛ den,

sika biara rentumi ntɔ,

9sɛ ɛbɛma no atena ase afebɔɔ

a ɔrenhunu porɔeɛ.

10Obiara nim pefee sɛ anyansafoɔ wu;

saa ara na nkwaseafoɔ ne agyimifoɔ nso wuo

na wɔgya wɔn ahonya hɔ ma afoforɔ.

11Wɔn adamena bɛyɛ wɔn afie afebɔɔ.

Ɛhɔ na wɔbɛtena awoɔ ntoatoasoɔ kɔsi ɛberɛ a ɛnni awieeɛ mu,

wɔn din a wɔde totoo nsase so nyinaa akyi.

12Na onipa ahonya nyinaa akyi no, ɔrentena hɔ daa;

ɔte sɛ mmoa a wɔwuo no ara.

13Yei ne deɛ ɛda hɔ ma wɔn a wɔgye wɔn ho die,

ne wɔn akyidifoɔ a wɔfoa wɔn nsɛm soɔ.

14Wɔte sɛ nnwan na wɔbɛkɔ damena mu,

na owuo de wɔn bɛyɛ nʼaduane.

Teneneefoɔ bɛdi wɔn so anɔpa;

wɔn onipadua bɛporɔ wɔ damena mu,

na wɔne wɔn adan akɛseɛ no ntam kwan bɛware.

15Nanso, Onyankopɔn de ne tumi bɛgye me afiri damena mu;

ampa ara, ɔde me bɛkɔ ne nkyɛn.

16Sɛ onipa nya ne ho a, mma ɛnha wo;

na sɛ ne fie anigyeɛ yɛ bebree a, mma no nha wo;

17ɛfiri sɛ, sɛ ɔwu a, ɔremfa hwee nkɔ,

nʼanimuonyam ne no renkɔ amena mu.

18Mpo ɔte ase no, ɔfaa no sɛ wɔahyira no,

ɛfiri sɛ wɔkamfo nnipa ɛberɛ a wɔdi yie,

19nanso ɔbɛkɔ akɔka nʼagyanom ho,

wɔn a wɔrenhunu nkwa hann ara da no.

20Onipa a ɔwɔ ahonya na ɔnni nhunumu no,

ɔte sɛ aboa a ɔwuo.