Het Boek

Psalmen 48:1-15

1Een psalm van de Korachieten.

2De Here is groot en alle lof komt Hem toe

in de stad van God op zijn heilige berg.

3De berg Sion is zo mooi doordat zij zo hooggelegen is,

een vreugde voor ieder die haar ziet.

Safon is werkelijk Sion,

waar de stad van onze grote Koning ligt.

4In de paleizen van Jeruzalem maakt God Zich kenbaar,

Hij beschermt ons.

5Let maar eens op:

er was een samenzwering van koningen,

met elkaar trokken zij op naar Jeruzalem.

6Maar zodra zij er kwamen en het zagen,

waren zij verbijsterd.

Van schrik sloegen ze op de vlucht.

7Zij sidderden angstig als een vrouw die een kind baart.

8U laat de schepen van Tarsis door de oostenwind vergaan.

9Eerst hadden wij ervan gehoord,

maar later zagen wij het zelf

in de stad van de Almachtige Here,

in de stad van onze God:

Hij houdt de stad in stand.

10Steeds opnieuw, o God, herinneren wij ons uw goedheid

en trouw wanneer wij in uw tempel zijn.

11De eer die U toekomt, is net als uw naam, o God,

zo groot dat die reikt tot aan het einde der aarde.

U bent de bron van de rechtvaardigheid.

12De berg Sion is blij

en de dochters van Juda juichen over uw rechtvaardigheid.

13Loop maar eens om Jeruzalem heen

en tel haar wachttorens.

14Kijk eens goed naar haar muren en loop door haar paleizen.

Dan kunt u het aan uw nakomelingen vertellen:

15Kijk, zo is God. Hij is voor eeuwig onze God

en tot de dag dat wij sterven

is Hij bij ons en wijst ons de weg.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 48:1-14

Salmo 4848 Salmo 48 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang awit na isinulat ng mga anak ni Kora.

Ang Zion ang Bayan ng Dios

1Dakila ang Panginoon na ating Dios,

at karapat-dapat na papurihan sa kanyang bayan,

ang kanyang banal na bundok.

2Itoʼy mataas at maganda,

at nagbibigay kagalakan sa buong mundo.

Ang banal na bundok ng Zion ay ang bayan ng Makapangyarihang Hari.

3Ang Dios ay nasa mga muog ng Jerusalem,

at ipinakita niyang siya ang Tagapagligtas ng mga taga-Jerusalem.

4Nagtipon-tipon ang mga hari upang sumalakay sa Jerusalem.

5Ngunit noong nakita ng mga hari ang bayan,

nagulat, natakot at nagsitakas sila.

6Dahil sa takot, nanginig sila

gaya ng babaeng nanganganak na namimilipit sa sakit.

7Winasak sila ng Dios tulad ng mga barkong panglayag48:7 barkong panglayag: sa Hebreo, barko ng Tarshish.

na sinisira ng hanging amihan.

8Noon, nabalitaan natin ang ginawa ng ating Dios,

pero ngayon, tayo mismo ang nakakita sa ginawa niya sa kanyang bayan.

Siya ang Panginoon ng hukbo ng kalangitan,

at patatatagin niya ang kanyang bayan magpakailanman.

9Sa loob ng inyong templo, O Dios,

iniisip namin ang pag-ibig nʼyong matapat.

10O Dios, dakila ang pangalan nʼyo,

at pinupuri kayo ng mga tao sa buong mundo.

Ang kapangyarihan nʼyo ay laging makatarungan.

11Nagagalak ang mga mamamayan ng Zion,48:11 mamamayan ng Zion: sa literal, Bundok ng Zion. Tinatawag ding Zion ang Jerusalem.

at ng mga bayan ng Juda,

dahil sa inyong makatarungang paghatol.

12Mga mamamayan ng Dios,

libutin ninyo ang Zion at bilangin ninyo ang mga tore nito.

13Tingnan ninyong mabuti ang mga pader at ang mga tanggulan ng bayan na ito,

upang masabi ninyo sa susunod na salinlahi,

14“Siya ang Dios, ang Dios natin magpakailanman.

Siya ang gagabay sa atin habang buhay.”