Het Boek

Psalmen 48

1Een psalm van de Korachieten.

De Here is groot en alle lof komt Hem toe
in de stad van God op zijn heilige berg.
De berg Sion is zo mooi doordat zij zo hoog gelegen is,
een vreugde voor ieder die haar ziet.
Zafon is werkelijk Sion,
waar de stad van onze grote Koning ligt.
In de paleizen van Jeruzalem maakt God Zich kenbaar,
Hij beschermt ons.
Let maar eens op:
er was een samenzwering van koningen,
met elkaar trokken zij op naar Jeruzalem.
Maar zodra zij er kwamen en het zagen,
waren zij verbijsterd.
Van schrik sloegen ze op de vlucht.
Zij sidderden angstig als een vrouw die een kind baart.
U laat de schepen van Tarsis door de oostenwind vergaan.
Eerst hadden wij ervan gehoord,
maar later zagen wij het zelf
in de stad van de Almachtige Here,
in de stad van onze God:
Hij houdt de stad in stand.
10 Steeds opnieuw, o God, herinneren wij ons uw goedheid
en trouw wanneer wij in uw tempel zijn.
11 De eer die U toekomt, is net als uw naam, o God,
zo groot dat die reikt tot aan het einde der aarde.
U bent de bron van de rechtvaardigheid.
12 De berg Sion is blij
en de dochters van Juda juichen over uw rechtvaardigheid.
13 Loop maar eens om Jeruzalem heen
en tel haar wachttorens.
14 Kijk eens goed naar haar muren en loop door haar paleizen.
Dan kunt u het aan uw nakomelingen vertellen:
15 kijk, zo is God. Hij is voor eeuwig onze God
en tot de dag dat wij sterven
is Hij bij ons en wijst ons de weg.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 48

Psalm 48

Guds stad

1En sång, en psalm. Av Korachs ättlingar.

2Herren är stor och högt prisad

i vår Guds stad, på sitt heliga berg.

3Det reser sig vackert och högt,

hela jordens fröjd,

berget Sion i norr,

den store kungens stad.

4Gud är i dess palats,

som en tillflykt har han visat sig.

5Kungar slöt sig samman,

tillsammans tågade de fram.

6De såg och förvånades,

de förskräcktes och tog till flykten.

7De greps av skräck

som en barnaföderskas ångest.

8Du krossade dem

som östanvinden krossar skeppen från Tarshish.

9Det vi har hört får vi se i härskarornas Herres stad,

i vår Guds stad.

Gud upprättar den för evigt. Séla

10Vi begrundar din nåd, Gud,

här i ditt tempel.

11Liksom ditt namn, Gud,

når ditt lov till jordens ändar.

Din högra hand är full av rättfärdighet.

12Sions berg gläder sig,

Juda städer jublar över dina domslut.

13Gå runt Sion, vandra omkring det,

räkna alla dess torn!

14Lägg märke till dess murar,

betrakta dess palats

så att ni kan berätta om dem för kommande generationer.

15Denne Gud är vår Gud alltid och för evigt.

Han ska leda oss så länge vi lever.