Het Boek

Psalmen 48:1-15

1Een psalm van de Korachieten.

2De Here is groot en alle lof komt Hem toe

in de stad van God op zijn heilige berg.

3De berg Sion is zo mooi doordat zij zo hooggelegen is,

een vreugde voor ieder die haar ziet.

Safon is werkelijk Sion,

waar de stad van onze grote Koning ligt.

4In de paleizen van Jeruzalem maakt God Zich kenbaar,

Hij beschermt ons.

5Let maar eens op:

er was een samenzwering van koningen,

met elkaar trokken zij op naar Jeruzalem.

6Maar zodra zij er kwamen en het zagen,

waren zij verbijsterd.

Van schrik sloegen ze op de vlucht.

7Zij sidderden angstig als een vrouw die een kind baart.

8U laat de schepen van Tarsis door de oostenwind vergaan.

9Eerst hadden wij ervan gehoord,

maar later zagen wij het zelf

in de stad van de Almachtige Here,

in de stad van onze God:

Hij houdt de stad in stand.

10Steeds opnieuw, o God, herinneren wij ons uw goedheid

en trouw wanneer wij in uw tempel zijn.

11De eer die U toekomt, is net als uw naam, o God,

zo groot dat die reikt tot aan het einde der aarde.

U bent de bron van de rechtvaardigheid.

12De berg Sion is blij

en de dochters van Juda juichen over uw rechtvaardigheid.

13Loop maar eens om Jeruzalem heen

en tel haar wachttorens.

14Kijk eens goed naar haar muren en loop door haar paleizen.

Dan kunt u het aan uw nakomelingen vertellen:

15Kijk, zo is God. Hij is voor eeuwig onze God

en tot de dag dat wij sterven

is Hij bij ons en wijst ons de weg.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 48:1-15

Psalm 48

Guds stad

1En sång, en psalm. Av Korachs ättlingar.

2Herren är stor och högt prisad

i vår Guds stad, på sitt heliga berg.

3Det reser sig vackert och högt,

hela jordens fröjd,

berget Sion i norr,

den store kungens stad.

4Gud är i dess palats,

som en tillflykt har han visat sig.

5Kungar slöt sig samman,

tillsammans tågade de fram.

6De såg och förvånades,

de förskräcktes och tog till flykten.

7De greps av skräck

som en barnaföderskas ångest.

8Du krossade dem

som östanvinden krossar skeppen från Tarshish.

9Det vi har hört får vi se i härskarornas Herres stad,

i vår Guds stad.

Gud upprättar den för evigt. Séla

10Vi begrundar din nåd, Gud,

här i ditt tempel.

11Liksom ditt namn, Gud,

når ditt lov till jordens ändar.

Din högra hand är full av rättfärdighet.

12Sions berg gläder sig,

Juda städer jublar över dina domslut.

13Gå runt Sion, vandra omkring det,

räkna alla dess torn!

14Lägg märke till dess murar,

betrakta dess palats

så att ni kan berätta om dem för kommande generationer.

15Denne Gud är vår Gud alltid och för evigt.

Han ska leda oss så länge vi lever.