Het Boek

Psalmen 48:1-15

1Een psalm van de Korachieten.

2De Here is groot en alle lof komt Hem toe

in de stad van God op zijn heilige berg.

3De berg Sion is zo mooi doordat zij zo hooggelegen is,

een vreugde voor ieder die haar ziet.

Safon is werkelijk Sion,

waar de stad van onze grote Koning ligt.

4In de paleizen van Jeruzalem maakt God Zich kenbaar,

Hij beschermt ons.

5Let maar eens op:

er was een samenzwering van koningen,

met elkaar trokken zij op naar Jeruzalem.

6Maar zodra zij er kwamen en het zagen,

waren zij verbijsterd.

Van schrik sloegen ze op de vlucht.

7Zij sidderden angstig als een vrouw die een kind baart.

8U laat de schepen van Tarsis door de oostenwind vergaan.

9Eerst hadden wij ervan gehoord,

maar later zagen wij het zelf

in de stad van de Almachtige Here,

in de stad van onze God:

Hij houdt de stad in stand.

10Steeds opnieuw, o God, herinneren wij ons uw goedheid

en trouw wanneer wij in uw tempel zijn.

11De eer die U toekomt, is net als uw naam, o God,

zo groot dat die reikt tot aan het einde der aarde.

U bent de bron van de rechtvaardigheid.

12De berg Sion is blij

en de dochters van Juda juichen over uw rechtvaardigheid.

13Loop maar eens om Jeruzalem heen

en tel haar wachttorens.

14Kijk eens goed naar haar muren en loop door haar paleizen.

Dan kunt u het aan uw nakomelingen vertellen:

15Kijk, zo is God. Hij is voor eeuwig onze God

en tot de dag dat wij sterven

is Hij bij ons en wijst ons de weg.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 48:1-14

Psalmul 48

O cântare. Un psalm al fiilor lui Korah.

1Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă,

în cetatea Dumnezeului nostru, muntele Lui cel sfânt!

2Frumoasă înălțime,

bucuria întregului pământ,

este muntele Sion,

în părțile îndepărtate ale nordului, cetatea Marelui Împărat!

3În palatele ei, Dumnezeu Se face cunoscut ca fiind întăritura ei.

4Iată că regii se adunaseră

și înaintaseră cu toții,

5dar când au văzut cetatea, au înlemnit,

s‑au îngrozit și s‑au grăbit să fugă.

6I‑a apucat un cutremur acolo,

un chin precum al celei care naște.

7Cu vântul de răsărit

ai sfărâmat corăbiile de Tarșiș7 Sau: corăbiile negustorilor; Tarșiș era probabil cea mai îndepărtată colonie feniciană în acea vreme, situată în Spania ori Sardinia. De aceea, o „corabie de Tarșiș“ era una solidă, în stare să transporte marfă la distanțe mari..

8Ceea ce am auzit, am și văzut

în cetatea Domnului Oștirilor,

în cetatea Dumnezeului nostru:

Dumnezeu o întărește pe vecie! Selah

9Dumnezeule, la îndurarea Ta ne gândim

în mijlocul Templului Tău!

10Dumnezeule, așa cum este Numele Tău,

tot astfel și lauda Ta ajunge până la marginile lumii.

Dreapta Ta este plină de dreptate.

11Muntele Sion se bucură

și satele lui Iuda se înveselesc

datorită judecăților Tale.

12Ocoliți Sionul, înconjurați‑l,

numărați‑i turnurile!

13Admirați‑i fortificațiile,

străbateți‑i13 Sensul termenului ebraic este nesigur. citadelele,

ca să povestiți generației următoare!

14Acest Dumnezeu este Dumnezeul nostru pentru veci de veci!

El ne va conduce până la moarte!