Het Boek

Psalmen 48:1-15

1Een psalm van de Korachieten.

2De Here is groot en alle lof komt Hem toe

in de stad van God op zijn heilige berg.

3De berg Sion is zo mooi doordat zij zo hooggelegen is,

een vreugde voor ieder die haar ziet.

Safon is werkelijk Sion,

waar de stad van onze grote Koning ligt.

4In de paleizen van Jeruzalem maakt God Zich kenbaar,

Hij beschermt ons.

5Let maar eens op:

er was een samenzwering van koningen,

met elkaar trokken zij op naar Jeruzalem.

6Maar zodra zij er kwamen en het zagen,

waren zij verbijsterd.

Van schrik sloegen ze op de vlucht.

7Zij sidderden angstig als een vrouw die een kind baart.

8U laat de schepen van Tarsis door de oostenwind vergaan.

9Eerst hadden wij ervan gehoord,

maar later zagen wij het zelf

in de stad van de Almachtige Here,

in de stad van onze God:

Hij houdt de stad in stand.

10Steeds opnieuw, o God, herinneren wij ons uw goedheid

en trouw wanneer wij in uw tempel zijn.

11De eer die U toekomt, is net als uw naam, o God,

zo groot dat die reikt tot aan het einde der aarde.

U bent de bron van de rechtvaardigheid.

12De berg Sion is blij

en de dochters van Juda juichen over uw rechtvaardigheid.

13Loop maar eens om Jeruzalem heen

en tel haar wachttorens.

14Kijk eens goed naar haar muren en loop door haar paleizen.

Dan kunt u het aan uw nakomelingen vertellen:

15Kijk, zo is God. Hij is voor eeuwig onze God

en tot de dag dat wij sterven

is Hij bij ons en wijst ons de weg.

New Russian Translation

Псалтирь 48:1-21

Псалом 48

1Дирижеру хора. Псалом потомков Кораха.

2Слушайте это, все народы,

внимайте, все живущие на земле,

3и простые, и знатные,

равно и богатые, и бедные.

4Изрекут уста мои мудрость,

и раздумья моего сердца дадут понимание.

5Слух приклоню я к притче,

открою под арфу загадку мою:

6чего мне бояться в дни бедствия,

когда злые лжецы меня окружают –

7те, кто надеется на сокровища

и кичится большим богатством?

8Никто не в силах искупить брата

или дать Богу выкуп за его жизнь:

9выкуп за жизнь велик,

не найдется платы такой,

10чтобы он остался вовеки жить

и не увидел могилы.

11Каждый видит, что мудрые умирают,

вместе гибнут глупец и невежда,

оставляя богатство свое другим.

12Их могилы пребудут им домом48:12 Так в некоторых древних переводах; евр.: «их сокровенные (мысли)». на веки веков48:12 Или: «В их мыслях дома их пребудут вечно»,

их жилищем из поколения в поколение.

Что с того, что они в свою честь называли земли?

13Ведь человек в чести не пребудет,

он подобен животным, которые погибают48:13 В некоторых древних переводах этот стих идентичен стиху 21..

14Такова участь тех, кто надеется на себя,

и доля тех, кто после них одобряет слова48:14 Букв.: «в устах». их. Пауза

15Как овцы, они уготованы миру мертвых;

смерть будет их пасти,

а наутро праведники будут править ими.

В прах обратятся их тела,

жилищем их будет мир мертвых48:15 Или: «Тела их будут гнить в мире мертвых, вдали от их роскошных жилищ». Смысл этого места в еврейском тексте неясен..

16Но мою жизнь48:16 Или: «душу». искупит Бог от власти мира мертвых,

когда примет меня к Себе. Пауза

17Не завидуй48:17 Или: «Не переживай»., когда человек богатеет,

и слава его дома множится.

18Ничего не возьмет он с собой, когда умрет,

и слава его вслед за ним не пойдет.

19Пусть при жизни считал он себя счастливцем –

люди хвалят того, кто преуспевает, –

20он пристанет к сонму своих отцов,

что вовек не увидят света.

21Человек, который в чести, но немудр,

подобен животным, которые погибают.