Het Boek

Psalmen 48

1Een psalm van de Korachieten.

De Here is groot en alle lof komt Hem toe
in de stad van God op zijn heilige berg.
De berg Sion is zo mooi doordat zij zo hoog gelegen is,
een vreugde voor ieder die haar ziet.
Zafon is werkelijk Sion,
waar de stad van onze grote Koning ligt.
In de paleizen van Jeruzalem maakt God Zich kenbaar,
Hij beschermt ons.
Let maar eens op:
er was een samenzwering van koningen,
met elkaar trokken zij op naar Jeruzalem.
Maar zodra zij er kwamen en het zagen,
waren zij verbijsterd.
Van schrik sloegen ze op de vlucht.
Zij sidderden angstig als een vrouw die een kind baart.
U laat de schepen van Tarsis door de oostenwind vergaan.
Eerst hadden wij ervan gehoord,
maar later zagen wij het zelf
in de stad van de Almachtige Here,
in de stad van onze God:
Hij houdt de stad in stand.
10 Steeds opnieuw, o God, herinneren wij ons uw goedheid
en trouw wanneer wij in uw tempel zijn.
11 De eer die U toekomt, is net als uw naam, o God,
zo groot dat die reikt tot aan het einde der aarde.
U bent de bron van de rechtvaardigheid.
12 De berg Sion is blij
en de dochters van Juda juichen over uw rechtvaardigheid.
13 Loop maar eens om Jeruzalem heen
en tel haar wachttorens.
14 Kijk eens goed naar haar muren en loop door haar paleizen.
Dan kunt u het aan uw nakomelingen vertellen:
15 kijk, zo is God. Hij is voor eeuwig onze God
en tot de dag dat wij sterven
is Hij bij ons en wijst ons de weg.

New International Reader's Version

Psalm 48

Psalm 48

A song. A psalm of the Sons of Korah.

The Lord is great. He is really worthy of praise.
    Praise him in the city of our God, his holy mountain.
Mount Zion is high and beautiful.
    It brings joy to everyone on earth.
Mount Zion is like the highest parts of Mount Zaphon.
    It is the city of the Great King.
God is there to keep it safe.
    He has shown himself to be like a fort to the city.

Many kings joined forces.
    They entered Israel together.
But when they saw Mount Zion, they were amazed.
    They ran away in terror.
Trembling took hold of them.
    They felt pain like a woman giving birth.
Lord, you destroyed them like ships of Tarshish
    that were torn apart by an east wind.

What we heard we have also seen.
    We have seen it
in the city of the Lord who rules over all.
    We have seen it in the city of our God.
    We have heard and seen that God makes it secure forever.

God, inside your temple
    we think about your faithful love.
10 God, your fame reaches from one end of the earth to the other.
    So people praise you from one end of the earth to the other.
    You use your power to do what is right.
11 Mount Zion is filled with joy.
    The villages of Judah are glad.
    That’s because you judge fairly.

12 Walk all around Zion.
    Count its towers.
13 Think carefully about its outer walls.
    Just look at how safe it is!
    Then you can tell its people that God keeps them safe.
14 This God is our God for ever and ever.
    He will be our guide to the very end.