Het Boek

Psalmen 48

1Een psalm van de Korachieten.

De Here is groot en alle lof komt Hem toe
in de stad van God op zijn heilige berg.
De berg Sion is zo mooi doordat zij zo hoog gelegen is,
een vreugde voor ieder die haar ziet.
Zafon is werkelijk Sion,
waar de stad van onze grote Koning ligt.
In de paleizen van Jeruzalem maakt God Zich kenbaar,
Hij beschermt ons.
Let maar eens op:
er was een samenzwering van koningen,
met elkaar trokken zij op naar Jeruzalem.
Maar zodra zij er kwamen en het zagen,
waren zij verbijsterd.
Van schrik sloegen ze op de vlucht.
Zij sidderden angstig als een vrouw die een kind baart.
U laat de schepen van Tarsis door de oostenwind vergaan.
Eerst hadden wij ervan gehoord,
maar later zagen wij het zelf
in de stad van de Almachtige Here,
in de stad van onze God:
Hij houdt de stad in stand.
10 Steeds opnieuw, o God, herinneren wij ons uw goedheid
en trouw wanneer wij in uw tempel zijn.
11 De eer die U toekomt, is net als uw naam, o God,
zo groot dat die reikt tot aan het einde der aarde.
U bent de bron van de rechtvaardigheid.
12 De berg Sion is blij
en de dochters van Juda juichen over uw rechtvaardigheid.
13 Loop maar eens om Jeruzalem heen
en tel haar wachttorens.
14 Kijk eens goed naar haar muren en loop door haar paleizen.
Dan kunt u het aan uw nakomelingen vertellen:
15 kijk, zo is God. Hij is voor eeuwig onze God
en tot de dag dat wij sterven
is Hij bij ons en wijst ons de weg.

New American Standard Bible

Psalm 48

The Beauty and Glory of Zion.

A Song; a Psalm of the sons of Korah.

1Great is the Lord, and greatly to be praised,
In the city of our God, His holy mountain.
Beautiful in elevation, the joy of the whole earth,
Is Mount Zion in the far north,
The city of the great King.
God, in her palaces,
Has made Himself known as a stronghold.

For, lo, the kings assembled themselves,
They passed by together.
They saw it, then they were amazed;
They were terrified, they [a]fled in alarm.
[b]Panic seized them there,
Anguish, as of a woman in childbirth.
With the east wind
You break the ships of Tarshish.
As we have heard, so have we seen
In the city of the Lord of hosts, in the city of our God;
God will establish her forever. [c]Selah.

We have thought on Your lovingkindness, O God,
In the midst of Your temple.
10 As is Your name, O God,
So is Your praise to the ends of the earth;
Your right hand is full of righteousness.
11 Let Mount Zion be glad,
Let the daughters of Judah rejoice
Because of Your judgments.
12 Walk about Zion and go around her;
Count her towers;
13 Consider her ramparts;
Go through her palaces,
That you may tell it to the next generation.
14 For [d]such is God,
Our God forever and ever;
He will guide us [e]until death.

Notas al pie

  1. Psalm 48:5 Lit were hurried away
  2. Psalm 48:6 Lit Trembling
  3. Psalm 48:8 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
  4. Psalm 48:14 Lit this
  5. Psalm 48:14 Lit upon; some mss and the Gr read forever