Het Boek

Psalmen 48:1-15

1Een psalm van de Korachieten.

2De Here is groot en alle lof komt Hem toe

in de stad van God op zijn heilige berg.

3De berg Sion is zo mooi doordat zij zo hooggelegen is,

een vreugde voor ieder die haar ziet.

Safon is werkelijk Sion,

waar de stad van onze grote Koning ligt.

4In de paleizen van Jeruzalem maakt God Zich kenbaar,

Hij beschermt ons.

5Let maar eens op:

er was een samenzwering van koningen,

met elkaar trokken zij op naar Jeruzalem.

6Maar zodra zij er kwamen en het zagen,

waren zij verbijsterd.

Van schrik sloegen ze op de vlucht.

7Zij sidderden angstig als een vrouw die een kind baart.

8U laat de schepen van Tarsis door de oostenwind vergaan.

9Eerst hadden wij ervan gehoord,

maar later zagen wij het zelf

in de stad van de Almachtige Here,

in de stad van onze God:

Hij houdt de stad in stand.

10Steeds opnieuw, o God, herinneren wij ons uw goedheid

en trouw wanneer wij in uw tempel zijn.

11De eer die U toekomt, is net als uw naam, o God,

zo groot dat die reikt tot aan het einde der aarde.

U bent de bron van de rechtvaardigheid.

12De berg Sion is blij

en de dochters van Juda juichen over uw rechtvaardigheid.

13Loop maar eens om Jeruzalem heen

en tel haar wachttorens.

14Kijk eens goed naar haar muren en loop door haar paleizen.

Dan kunt u het aan uw nakomelingen vertellen:

15Kijk, zo is God. Hij is voor eeuwig onze God

en tot de dag dat wij sterven

is Hij bij ons en wijst ons de weg.

Nueva Versión Internacional (Castilian)

Salmo 48:1-14

Salmo 48

Canción. Salmo de los hijos de Coré.

1Grande es el Señor, y digno de suprema alabanza

en la ciudad de nuestro Dios.

Su monte santo, 2bella colina,

es la alegría de toda la tierra.

El monte Sión, en la parte norte,

es la ciudad del gran Rey.

3En las fortificaciones de Sión

Dios se ha dado a conocer como refugio seguro.

4Hubo reyes que unieron sus fuerzas

y que juntos avanzaron contra la ciudad;

5pero al verla quedaron pasmados,

y asustados emprendieron la retirada.

6Allí el miedo se apoderó de ellos,

y un dolor de parturienta les sobrevino.

7¡Con un viento huracanado

destruiste las naves de Tarsis!

8Tal como lo habíamos oído,

ahora lo hemos visto

en la ciudad del Señor Todopoderoso,

en la ciudad de nuestro Dios:

¡Él la hará permanecer para siempre! Selah

9Dentro de tu templo, oh Dios,

meditamos en tu gran amor.

10Tu alabanza, oh Dios, como tu nombre,

llega a los confines de la tierra;

tu derecha está llena de justicia.

11A causa de tus justas decisiones

el monte Sión se alegra

y las aldeas de Judá se regocijan.

12Caminad alrededor de Sión,

caminad en torno a él

y contad sus torres.

13Observad bien sus murallas

y examinad sus fortificaciones,

para que se lo cuenten a las generaciones futuras.

14¡Este Dios es nuestro Dios eterno!

¡Él nos guiará para siempre!48:14 para siempre (LXX); sobre muerte (TM).