Het Boek

Psalmen 48:1-15

1Een psalm van de Korachieten.

2De Here is groot en alle lof komt Hem toe

in de stad van God op zijn heilige berg.

3De berg Sion is zo mooi doordat zij zo hooggelegen is,

een vreugde voor ieder die haar ziet.

Safon is werkelijk Sion,

waar de stad van onze grote Koning ligt.

4In de paleizen van Jeruzalem maakt God Zich kenbaar,

Hij beschermt ons.

5Let maar eens op:

er was een samenzwering van koningen,

met elkaar trokken zij op naar Jeruzalem.

6Maar zodra zij er kwamen en het zagen,

waren zij verbijsterd.

Van schrik sloegen ze op de vlucht.

7Zij sidderden angstig als een vrouw die een kind baart.

8U laat de schepen van Tarsis door de oostenwind vergaan.

9Eerst hadden wij ervan gehoord,

maar later zagen wij het zelf

in de stad van de Almachtige Here,

in de stad van onze God:

Hij houdt de stad in stand.

10Steeds opnieuw, o God, herinneren wij ons uw goedheid

en trouw wanneer wij in uw tempel zijn.

11De eer die U toekomt, is net als uw naam, o God,

zo groot dat die reikt tot aan het einde der aarde.

U bent de bron van de rechtvaardigheid.

12De berg Sion is blij

en de dochters van Juda juichen over uw rechtvaardigheid.

13Loop maar eens om Jeruzalem heen

en tel haar wachttorens.

14Kijk eens goed naar haar muren en loop door haar paleizen.

Dan kunt u het aan uw nakomelingen vertellen:

15Kijk, zo is God. Hij is voor eeuwig onze God

en tot de dag dat wij sterven

is Hij bij ons en wijst ons de weg.

Священное Писание

Забур 48:1-21

Песнь 48

1Дирижёру хора. Песнь потомков Кораха.

2Слушайте это, все народы;

внимайте, все живущие на земле,

3и простые, и знатные,

равно и богатые, и бедные.

4Изрекут уста мои мудрость,

и раздумья моего сердца дадут понимание.

5Слух приклоню я к мудрому изречению,

открою под арфу загадку мою:

6чего мне бояться в дни бедствия,

когда злые лжецы меня окружают –

7те, кто надеется на сокровища

и кичится большим богатством?

8Никто не в силах искупить брата

или дать Всевышнему выкуп за его жизнь:

9выкуп за жизнь велик,

не найдётся платы такой,

10чтобы он остался жить вовеки

и не увидел могилы.

11Каждый видит, что мудрые умирают;

вместе гибнут глупец и невежда,

оставляя богатство своё другим.

12Их могилы навеки станут им домом48:12 Или: «В их мыслях дома их пребудут вечно».,

их жилищем из поколения в поколение.

Что с того, что они в свою честь называли земли?

13Ведь человек в чести не пребудет;

он подобен животным, которые погибают.

14Такова участь тех, кто надеется на себя,

и тех, кто после них одобряет слова их. Пауза

15Как овцы, они уготованы миру мёртвых;

смерть будет их пасти,

а наутро праведники будут править ими.

В прах обратятся их тела;

жилищем их будет мир мёртвых48:15 Или: «Тела их будут гнить в мире мёртвых, вдали от их роскошных жилищ»..

16Но мою жизнь избавит Всевышний от власти мира мёртвых,

когда примет меня к Себе. Пауза

17Не завидуй48:17 Или: «Не переживай»., когда человек богатеет,

и слава его дома множится.

18Ничего не возьмёт он с собой, когда умрёт,

и слава его вслед за ним не пойдёт.

19Пусть при жизни считал он себя счастливцем –

люди хвалят того, кто преуспевает, –

20он присоединится к своим предкам,

что вовек не увидят света.

21Человек, что в чести, но немудр,

подобен животным, которые погибают.