Het Boek

Psalmen 48:1-15

1Een psalm van de Korachieten.

2De Here is groot en alle lof komt Hem toe

in de stad van God op zijn heilige berg.

3De berg Sion is zo mooi doordat zij zo hooggelegen is,

een vreugde voor ieder die haar ziet.

Safon is werkelijk Sion,

waar de stad van onze grote Koning ligt.

4In de paleizen van Jeruzalem maakt God Zich kenbaar,

Hij beschermt ons.

5Let maar eens op:

er was een samenzwering van koningen,

met elkaar trokken zij op naar Jeruzalem.

6Maar zodra zij er kwamen en het zagen,

waren zij verbijsterd.

Van schrik sloegen ze op de vlucht.

7Zij sidderden angstig als een vrouw die een kind baart.

8U laat de schepen van Tarsis door de oostenwind vergaan.

9Eerst hadden wij ervan gehoord,

maar later zagen wij het zelf

in de stad van de Almachtige Here,

in de stad van onze God:

Hij houdt de stad in stand.

10Steeds opnieuw, o God, herinneren wij ons uw goedheid

en trouw wanneer wij in uw tempel zijn.

11De eer die U toekomt, is net als uw naam, o God,

zo groot dat die reikt tot aan het einde der aarde.

U bent de bron van de rechtvaardigheid.

12De berg Sion is blij

en de dochters van Juda juichen over uw rechtvaardigheid.

13Loop maar eens om Jeruzalem heen

en tel haar wachttorens.

14Kijk eens goed naar haar muren en loop door haar paleizen.

Dan kunt u het aan uw nakomelingen vertellen:

15Kijk, zo is God. Hij is voor eeuwig onze God

en tot de dag dat wij sterven

is Hij bij ons en wijst ons de weg.

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 48:1-14

Dwom 48

Kora mma dwom.

1Awurade yɛ kɛseɛ na ɔsɛ nkamfo

wɔ yɛn Onyankopɔn kuropɔn mu, ne bepɔ kronkron so.

2Kuropɔn no ɔsorokɔ yɛ fɛ,

ɛyɛ ewiase nyinaa anigyedeɛ.

Bepɔ Sion te sɛ Safon sorɔnsorɔmmea,

Ɔhene Kɛseɛ no kuropɔn.

3Onyankopɔn te nʼabankɛsewa mu.

Wada ne ho adi sɛ ɔyɛ nʼaban.

4Ɛberɛ a ahemfo yi boaa wɔn ho ano,

na wɔtuu ɔsa bɔɔ mu no,

5wɔhunuu no ma ɛyɛɛ wɔn ahodwirie,

na wɔde ehu dwaneeɛ.

6Nketenkete kyeree wɔn wɔ hɔ,

ɔyea a ɛte sɛ ɔbaa a awoɔ aka no.

7Wosɛee wɔn sɛ Tarsis ahyɛn a

apueeɛ mframa abɔ adwira wɔn.

8Sɛdeɛ yɛate no,

saa ara na yɛahunu

wɔ Otumfoɔ Awurade kuropɔn no mu,

yɛn Onyankopɔn kuropɔn mu;

Onyankopɔn ma ɛtim hɔ afebɔɔ.

9Wʼasɔredan no mu, Ao Onyankopɔn,

na yɛdwene wo dɔ a ɛnsa da no ho,

10Ao Onyankopɔn, wʼayɛyie duru asase ano

te sɛ wo din;

tenenee ayɛ wo nsa nifa mu ma.

11Sion bepɔ di ahurisie,

Yuda nkuraase no ani gye

ɛsiane wʼatemmuo no enti.

12Nante Sion na twa ho hyia,

kan nʼabantenten dodoɔ,

13dwene nʼafasuo ho yie,

hwɛ nʼabankɛsewa no,

na woaka ho asɛm akyerɛ nkyirimma.

14Saa Onyankopɔn yi yɛ yɛn Onyankopɔn daa daa;

mpo ɔbɛyɛ yɛn kwankyerɛfoɔ akɔsi awieeɛ.