Het Boek

Psalmen 47:1-10

1Een psalm van de Korachieten voor de koordirigent.

2Klap in uw handen, alle volken op aarde,

juich voor God met lofliederen.

3De Here, de Allerhoogste, is beroemd en gevreesd,

Hij is de grote Koning van de hele aarde.

4Hij laat ons andere volken overwinnen,

wij heersen over andere landen.

5Hij zoekt voor ons een erfdeel uit,

waar Jakob trots op zal zijn.

God houdt van Jakob.

6God stijgt ten hemel

onder juichende klanken,

de Here stijgt ten hemel

bij het geluid van schallende trompetten.

7Zing voor God, zing psalmen voor onze Koning,

laten onze lofliederen voor Hem opklinken.

8God is immers Koning over de hele aarde!

Zing voor Hem een psalm, een prachtig lied.

9God regeert vanaf zijn heilige troon

over alle volken op aarde.

10De leiders van alle volken komen bij elkaar

en sluiten zich aan bij het volk van Abrahams God.

Want alle bescherming die de aarde biedt,

is van God.

Hij is de Allerhoogste.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 47:1-9

Psalmul 47

Pentru dirijor. Al fiilor lui Korah. Un psalm.

1Bateți din palme, toate popoarele!

Strigați de bucurie către Dumnezeu!

2Căci Domnul cel Preaînalt este de temut;

El este un Împărat mare peste întreg pământul!

3El ne supune popoarele

și pune neamurile sub picioarele noastre.

4El ne alege moștenirea,

mândria lui Iacov pe care l‑a iubit. Selah

5Dumnezeu S‑a înălțat în mijlocul strigătelor de bucurie;

Domnul S‑a înălțat în sunet de trâmbiță5 Ebr.: șofar, un instrument de suflat făcut din corn de berbec (ebr.: yyobel), care nu avea o funcție muzicală, ci era folosit pentru a transmite anumite semnale în închinare, în adunările publice sau în război..

6Cântați spre lauda lui Dumnezeu, cântați!

Cântați spre lauda Împăratului nostru, cântați!

7Dumnezeu este Împăratul întregului pământ:

cântați spre lauda Lui o cântare înțeleaptă7 Vezi Ps. 32 Titlu.!

8Dumnezeu stăpânește peste neamuri,

Dumnezeu stă pe tronul Său cel sfânt!

9Nobilii popoarelor se adună

împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam,

căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile9 Cu referire, probabil, la conducătorii pământului. pământului!

El este preaînălțat!