Het Boek

Psalmen 46:1-12

1Een lied van de Korachieten voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van ‘De Jonkvrouwen.’

2Bij God vinden wij bescherming,

Hij is onze kracht.

In de moeilijkste omstandigheden

bleek steeds weer dat Hij ons te hulp komt.

3Daarom kennen wij ook geen angst,

al nam de aarde een andere positie in

en al scheurden de bergen die op de zeebodem staan.

4Laat het water maar bruisen en kolken,

laten de bergen maar wankelen

door de kracht van het water.

5Jeruzalem verblijdt zich over haar rivier,

de stad van God

die het heiligste huis van God, de Allerhoogste, is.

6God woont in haar,

zij zal niet snel ten onder gaan.

Elke dag opnieuw helpt God haar.

7Volken voeren oorlogen

en koninkrijken wankelen,

maar wanneer God zijn stem verheft,

krimpt zelfs de aarde ineen.

8De Almachtige Here is met ons.

De God van Jakob beschermt ons.

9Kom maar

en kijk naar alles wat de Here heeft gedaan.

Hij richt verwoestingen aan op aarde.

10Hij laat overal de oorlogen ophouden,

breekt de wapens doormidden

en verbrandt de strijdwagens.

11‘Word rustig en weet dat Ik God ben.

Ik ben de Hoogste onder alle volken,

de Grootste op de hele aarde.’

12De Almachtige Here is met ons,

de God van Jakob beschermt ons.

Japanese Contemporary Bible

詩篇 46:1-11

46

1神は私たちの隠れ家、また力、

苦難にあえぐときの確かな助けです。

2ですから、たとえ全世界が破裂し、

山々が崩れ落ちて海に沈むようなことがあっても、

怖がることはありません。

3海よ、鳴りとどろき、白くあわ立つがよい。

山よ、激しく揺れ動くがよい。

4喜びの川が、

あらゆる神々にまさる神であられるお方の

聖なる住まいのある都を流れます。

5神がそこにおられるので、

どんなことが起ころうと、都はびくともしません。

神はすばやく

助けの手を差し伸べてくださるのです。

6国々は怒り狂い、わめき散らします。

しかし、神のひと言で大地は溶けて服従し、

王国はよろめき倒れます。

7天の軍勢の主である神が、そばにいてくださいます。

このお方はヤコブの神で、

私たちを助けるために駆けつけてくださいました。

8さあ、主がどんなにすばらしいことをなさるか、

よく見なさい。

主は全世界を灰とし、

9世界のすみずみまで戦争をやめさせ、

武器という武器を残らず破壊し、焼き捨てられます。

10「よく聞きなさい。

わたしこそ神であることを、よくよく知りなさい。

わたしは全世界でほめたたえられる。」

11天の軍勢の主は、確かに私たちの味方です。

ヤコブの神であるこのお方が、

駆けつけて助けてくださいました。