Het Boek

Psalmen 45:1-18

1Een leerzaam gezang van de Korachieten voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van ‘De Lelies.’ Een liefdeslied.

2Mijn hart trilt van vreugde.

Ik lees mijn gedicht voor aan een koning.

Mijn stem klinkt als de pen van een begaafd dichter.

3U bent mooier dan welk mens ook

en wat u zegt is een lust voor het oor:

het is duidelijk dat God u heeft gezegend.

4Gesp uw wapens aan, o held,

alles wat uw eer en waardigheid onderstreept.

5Trek op en strijd voor eervolle zaken

als waarheid, recht en nederigheid.

Wij verwachten grote daden van u!

6U bent klaar voor de strijd, u beheerst de volken.

Uw pijlen dringen tot in het hart van uw vijanden.

7Uw troon, o goddelijke koning,

staat tot in eeuwigheid vast,

uw bewind is een rechtvaardig bewind.

8U houdt van rechtvaardigheid en haat wetteloosheid.

Daarom heeft uw God u met vreugdeolie gezalfd,

u verkozen boven uw metgezellen.

9U bent gekleed in pracht en praal,

u verheugt zich in lieflijke muziek uit prachtige paleizen.

10Prinsessen zijn uw geliefden,

uw vrouw staat in het fijnste goud gehuld naast u.

11Luister goed, mijn dochter, denk niet meer aan uw volk

en vergeet uw ouderlijk huis.

12Laat het verlangen van de koning naar u uitgaan.

Hij is uw meester, voeg u naar hem.

13Dan zullen de rijken der aarde u, dochter van Tyrus,

geschenken geven en naar uw gunst dingen.

14De koningsdochter is oogverblindend gekleed,

haar gewaad is van goudbrokaat.

15Wanneer zij naar de koning gaat,

draagt zij kleurrijk geborduurde japonnen.

In haar gevolg zijn haar vriendinnen en meisjes van adel.

16Onder gezang en vreugdevol gejubel

worden zij het paleis van de koning binnengebracht.

17Waar eens uw vaders stonden, zullen uw zonen staan.

U zult hen aanstellen tot heersers in het hele land.

18Ik zal uw naam aan alle volgende generaties doorgeven,

men zal u altijd blijven prijzen.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 45:1-18

Psalm 45

En hyllningsdikt till kungen på bröllopsdagen.45:0 Messiansk, jfr v. 7f. och Heb 1:8f.

1För körledaren, enligt Shoshannim. Maskil.45:1enligt Shoshannim kan betyda ungefär till/enligt Liljorna(s melodi), men det kan också vara ett namn, möjligen Susa. Maskil, se not till 32:1. Av Korachs ättlingar. En kärlekssång.

2Mitt hjärta flödar över av sköna tankar,

jag reciterar en sång till kungen.

Min tunga är som en skicklig skrivares penna.

3Du är den skönaste av människor.

Dina läppar är smorda med ljuvlighet.

Därför ska Gud välsigna dig för evigt.

4Bind svärdet vid din sida, du mäktige,

i ditt majestät och din prakt.

5Dra ut i triumf i din prakt,

för sanningen, ödmjukheten och rättfärdigheten!

Låt din starka hand lära ut stora gärningar!45:5 Grundtextens innebörd är osäker.

6Dina pilar är vassa,

de träffar kungens fiender i hjärtat.

Folken faller ner inför dina fötter.

7Gud, din tron består i tid och evighet.

Din kungaspira är rättens spira.

8Du älskar rättfärdighet

och hatar det onda.

Därför, Gud, har din Gud

smort dig45:8 Eller: Därför har Gud, din Gud, smort dig. med glädjens olja,

mer än dina medbröder.

9Dina kläder doftar av myrra, aloe och kassia.

I dina elfenbenspalats gläds du åt strängmusik.

10Kungadöttrar finns bland dina ärade kvinnor,

på din högra sida står drottningen i guld från Ofir.

11Hör nu, min dotter, lyssna!

Glöm ditt folk och din släkt.

12Kungen gläder sig åt din skönhet.

Visa respekt för honom, för han är din herre.

13Dottern av Tyros45:13 Dotter av Tyros kan tolkas syfta på en prinsessa från Tyros eller befolkningen av Tyros. kommer till dig med gåvor,

de rika i folket vädjar till din välvilja45:13 Eller: Dotter av Tyros, till dig kommer de rika i folket med gåvor och vädjar till din välvilja..

14Kungens dotter står där i sin härlighet,

klädd i bländande kläder som är vävda av guld.

15I färggrant vävda kläder förs hon fram till kungen,

med sina bröllopstärnor i släptåg, fram till dig.

16Under glädje och jubel förs de fram

i procession in i kungapalatset.

17Dina söner kommer att ta dina förfäders plats,

och du ska göra dem till härskare över hela jorden.

18Jag ska låta ditt rykte gå från generation till generation.

Folken ska prisa dig för all framtid, i all evighet.