Het Boek

Psalmen 45:1-18

1Een leerzaam gezang van de Korachieten voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van ‘De Lelies.’ Een liefdeslied.

2Mijn hart trilt van vreugde.

Ik lees mijn gedicht voor aan een koning.

Mijn stem klinkt als de pen van een begaafd dichter.

3U bent mooier dan welk mens ook

en wat u zegt is een lust voor het oor:

het is duidelijk dat God u heeft gezegend.

4Gesp uw wapens aan, o held,

alles wat uw eer en waardigheid onderstreept.

5Trek op en strijd voor eervolle zaken

als waarheid, recht en nederigheid.

Wij verwachten grote daden van u!

6U bent klaar voor de strijd, u beheerst de volken.

Uw pijlen dringen tot in het hart van uw vijanden.

7Uw troon, o goddelijke koning,

staat tot in eeuwigheid vast,

uw bewind is een rechtvaardig bewind.

8U houdt van rechtvaardigheid en haat wetteloosheid.

Daarom heeft uw God u met vreugdeolie gezalfd,

u verkozen boven uw metgezellen.

9U bent gekleed in pracht en praal,

u verheugt zich in lieflijke muziek uit prachtige paleizen.

10Prinsessen zijn uw geliefden,

uw vrouw staat in het fijnste goud gehuld naast u.

11Luister goed, mijn dochter, denk niet meer aan uw volk

en vergeet uw ouderlijk huis.

12Laat het verlangen van de koning naar u uitgaan.

Hij is uw meester, voeg u naar hem.

13Dan zullen de rijken der aarde u, dochter van Tyrus,

geschenken geven en naar uw gunst dingen.

14De koningsdochter is oogverblindend gekleed,

haar gewaad is van goudbrokaat.

15Wanneer zij naar de koning gaat,

draagt zij kleurrijk geborduurde japonnen.

In haar gevolg zijn haar vriendinnen en meisjes van adel.

16Onder gezang en vreugdevol gejubel

worden zij het paleis van de koning binnengebracht.

17Waar eens uw vaders stonden, zullen uw zonen staan.

U zult hen aanstellen tot heersers in het hele land.

18Ik zal uw naam aan alle volgende generaties doorgeven,

men zal u altijd blijven prijzen.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 45:1-17

Psalmul 45

Pentru dirijor. De cântat ca și „Crinii“. Al fiilor lui Korah. Un maschilTitlu. Vezi Ps. 32.. O cântare de dragoste.

1Un cuvânt plăcut îmi clocotește în inimă.

Eu zic: „Versurile1 Lit.: lucrările. mele sunt pentru rege!“

Limba mea este pana unui scrib îndemânatic!

2Ești cel mai frumos dintre fiii omului!

Bunăvoința2 Termenul ebraic are și sensul de plăcut/plăcută. este revărsată pe buzele tale;

de aceea te‑a binecuvântat Dumnezeu pe vecie.

3Încinge‑ți sabia la coapsă, viteazule,

splendoarea și măreția ta!

4În măreția ta, călărește învingător

pentru cauza adevărului, a smereniei și a dreptății!

Dreapta ta să înfăptuiască lucrări de temut!

5Săgețile tale ascuțite să străpungă inima dușmanilor regelui,

și popoarele să cadă sub picioarele tale!5 Sensul versetului este nesigur.

6Tronul Tău, Dumnezeule6 Psalmul este unul mesianic, care Îi este aplicat în Noul Testament lui Isus Cristos. În contextul său istoric, psalmul se referă la regele dinastiei davidice, care domnește în Numele lui Dumnezeu., este pentru veci de veci;

toiagul Împărăției Tale este un toiag al dreptății!

7Tu ai iubit dreptatea și ai urât răutatea.

De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te‑a uns7 Sau: de aceea Dumnezeu, Dumnezeul Tău, Te‑a uns.

cu untdelemnul bucuriei, mai presus decât pe confrații Tăi.

8Toate veșmintele tale sunt înmiresmate cu smirnă, aloe și casia.

În palate de fildeș,

instrumentele cu coarde te înveselesc.

9Printre cele prețioase ale tale se află fiice de regi;

regina9 Lit.: consoarta. stă la dreapta ta, îmbrăcată în aur de Ofir.

10Ascultă, fiică, privește și pleacă‑ți urechea!

Uită‑ți poporul și casa tatălui tău!

11Atunci regele va tânji după frumusețea ta.

Pentru că îți este stăpân, pleacă‑te înaintea lui!

12Fiica Tyrului va veni cu daruri;

oameni bogați îți vor căuta bunăvoința.

13Fiica regelui este plină de strălucire înăuntrul palatului;

veșmântul ei este țesut cu fir de aur.

14Cu haine brodate este adusă înaintea regelui;

este însoțită de fecioare,

care sunt aduse înaintea ta.

15Sunt aduse cu bucurie și cu veselie,

iar ele intră în palatul regelui.

16Fiii tăi vor lua locul părinților tăi;

pe ei îi vei pune prinți în toată țara.

17Îți voi pomeni numele din generație în generație;

de aceea te vor lăuda popoarele în veci de veci.