Het Boek

Psalmen 43:1-5

1Zorgt U voor mijn recht, God,

en voert U mijn verdediging tegen een goddeloos volk,

laat mij niet in de handen van oneerlijke mensen vallen.

2U bent immers de God tot wie ik kan vluchten?

Waarom helpt U mij niet?

Waarom moet ik terneergeslagen rondlopen,

onderdrukt door mijn tegenstanders?

3Stuur uw licht en uw waarheid om mij te begeleiden.

Laten zij mij naar uw heiligdom en naar uw woningen brengen.

4Want dan kan ik weer naar uw altaar gaan,

naar U, die de God van mijn vreugde bent.

Ik wil U lofzingen met mijn citer.

U bent mijn God!

5Waarom ben ik toch zo onrustig en terneergeslagen?

Ik wil op God vertrouwen,

Hem wil ik lofprijzen,

want Hij is mijn bevrijder en mijn God!

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 43:1-5

Psalm 43

Fortsättning på föregående psalm

1Gud, skaffa mig rätt,

försvara min sak mot ett hjärtlöst folk,

rädda mig från svekfulla och onda människor.

2Du, Gud, är min fästning.

Varför har du förkastat mig?

Varför måste jag gå sörjande, förtryckt av fienden?

3Sänd ditt ljus och din sanning!

Låt dem leda mig till ditt heliga berg, till din boning.

4Jag vill gå till Guds altare,

till Gud, min glädje och fröjd.

Med min harpa vill jag prisa dig, Gud, min Gud.

5Varför är jag så nedstämd,

varför så orolig inom mig?

Vänta på Gud!

Jag ska åter prisa honom,

min räddare och min Gud.