Het Boek

Psalmen 43:1-5

1Zorgt U voor mijn recht, God,

en voert U mijn verdediging tegen een goddeloos volk,

laat mij niet in de handen van oneerlijke mensen vallen.

2U bent immers de God tot wie ik kan vluchten?

Waarom helpt U mij niet?

Waarom moet ik terneergeslagen rondlopen,

onderdrukt door mijn tegenstanders?

3Stuur uw licht en uw waarheid om mij te begeleiden.

Laten zij mij naar uw heiligdom en naar uw woningen brengen.

4Want dan kan ik weer naar uw altaar gaan,

naar U, die de God van mijn vreugde bent.

Ik wil U lofzingen met mijn citer.

U bent mijn God!

5Waarom ben ik toch zo onrustig en terneergeslagen?

Ik wil op God vertrouwen,

Hem wil ik lofprijzen,

want Hij is mijn bevrijder en mijn God!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 43:1-5

Psalmul 43

1Fă‑mi dreptate, Dumnezeule,

apără‑mi cauza în fața unui neam necredincios!

Scapă‑mă de omul înșelător și nedrept!

2Tu ești Dumnezeu, ești adăpostul meu!

De ce mă alungi?

De ce trebuie să umblu întristat,

asuprit de dușman?

3Trimite‑Ți lumina și adevărul,

ca să mă călăuzească,

să mă conducă la muntele Tău cel sfânt

și la locuințele Tale!

4Să ajung la altarul lui Dumnezeu,

la Dumnezeul nespusei mele bucurii!

Îți voi mulțumi cu lira,

Dumnezeule, Dumnezeul meu!

5Suflete al meu, de ce te mâhnești,

și gemi înăuntrul meu?

Nădăjduiește în Dumnezeu, căci din nou Îi voi mulțumi,

El este izbăvirea mea și Dumnezeul meu5 Vezi nota de la Ps. 42:5-6.!