Het Boek

Psalmen 43

1Zorgt U voor mijn recht, God,
en voert U mijn verdediging tegen een goddeloos volk,
laat mij niet in de handen van oneerlijke mensen vallen.
U bent immers de God tot wie ik kan vluchten?
Waarom helpt U mij niet?
Waarom moet ik terneergeslagen rondlopen,
onderdrukt door mijn tegenstanders?
Stuur uw licht en uw waarheid om mij te begeleiden.
Laten zij mij naar uw heiligdom en naar uw woningen brengen.
Want dan kan ik weer naar uw altaar gaan,
naar U, die de God van mijn vreugde bent.
Ik wil U lofzingen met mijn citer.
U bent mijn God!
Waarom ben ik toch zo onrustig en terneergeslagen?
Ik wil op God vertrouwen,
Hem wil ik lofprijzen,
want Hij is mijn bevrijder en mijn God!

New Living Translation

Psalm 43

Psalm 43

Declare me innocent, O God!
    Defend me against these ungodly people.
    Rescue me from these unjust liars.
For you are God, my only safe haven.
    Why have you tossed me aside?
Why must I wander around in grief,
    oppressed by my enemies?
Send out your light and your truth;
    let them guide me.
Let them lead me to your holy mountain,
    to the place where you live.
There I will go to the altar of God,
    to God—the source of all my joy.
I will praise you with my harp,
    O God, my God!

Why am I discouraged?
    Why is my heart so sad?
I will put my hope in God!
    I will praise him again—
    my Savior and my God!