Het Boek

Psalmen 43

1Zorgt U voor mijn recht, God,
en voert U mijn verdediging tegen een goddeloos volk,
laat mij niet in de handen van oneerlijke mensen vallen.
U bent immers de God tot wie ik kan vluchten?
Waarom helpt U mij niet?
Waarom moet ik terneergeslagen rondlopen,
onderdrukt door mijn tegenstanders?
Stuur uw licht en uw waarheid om mij te begeleiden.
Laten zij mij naar uw heiligdom en naar uw woningen brengen.
Want dan kan ik weer naar uw altaar gaan,
naar U, die de God van mijn vreugde bent.
Ik wil U lofzingen met mijn citer.
U bent mijn God!
Waarom ben ik toch zo onrustig en terneergeslagen?
Ik wil op God vertrouwen,
Hem wil ik lofprijzen,
want Hij is mijn bevrijder en mijn God!

The Message

Psalm 43

11-2 Clear my name, God; stick up for me
    against these loveless, immoral people.
Get me out of here, away
    from these lying degenerates.
I counted on you, God.
    Why did you walk out on me?
Why am I pacing the floor, wringing my hands
    over these outrageous people?

3-4 Give me your lantern and compass,
    give me a map,
So I can find my way to the sacred mountain,
    to the place of your presence,
To enter the place of worship,
    meet my exuberant God,
Sing my thanks with a harp,
    magnificent God, my God.

Why are you down in the dumps, dear soul?
    Why are you crying the blues?
Fix my eyes on God—
    soon I’ll be praising again.
He puts a smile on my face.
    He’s my God.