Het Boek

Psalmen 42:1-12

1Een leerzaam gezang van de Korachieten voor de koordirigent.

2Zoals een hert naar water snakt,

zo verlang ik naar U, God.

3Mijn hele innerlijk verlangt naar de levende God,

wanneer zou ik voor Hem mogen verschijnen?

4Dag en nacht huil ik, ik proef alleen maar tranen,

omdat men voortdurend aan mij vraagt waar mijn God is.

5Eens ging ik aan het hoofd van een grote menigte

op weg naar het Huis van God.

Het was een feestvierende menigte.

Overal klonk gejuich en lofprijzing.

Daar zal ik aan terugdenken en mijzelf mee opbeuren.

6Waarom ben ik toch zo onrustig en terneergeslagen?

Ik moet alles alleen van God verwachten.

Ik zal Hem zeker weer lofprijzen, mijn Bevrijder en mijn God!

7Steeds opnieuw ben ik terneergeslagen.

Daarom dwing ik mijzelf aan U te denken

en aan het land bij de Jordaan en het Hermongebergte.

8Zoals het water klinkt en het bruisen van de rivieren,

zo treffen mij uw beproevingen.

9Overdag zal de goedheid en liefde van de Here bij mij zijn

en ʼs nachts zal ik tot Hem zingen,

bidden tot de God van mijn leven.

10Ik zal God, mijn rots, vragen:

‘Waarom vergeet U mij?

Waarom moet ik terneergeslagen rondlopen,

onderdrukt door mijn tegenstanders?’

11Mijn vijanden bespotten mij

en brengen mij de doodsteek toe

door de hele dag maar te zeggen:

‘Waar is uw God nu?’

12Waarom ben ik toch zo onrustig en terneergeslagen?

Ik wil op God vertrouwen,

eens zal ik Hem zeker weer loven,

want Hij is mijn bevrijder en mijn God!

New International Version

Psalms 42:1-11

BOOK II

Psalms 42–72

Psalm 42In many Hebrew manuscripts Psalms 42 and 43 constitute one psalm.In Hebrew texts 42:1-11 is numbered 42:2-12.

For the director of music. A maskilTitle: Probably a literary or musical term of the Sons of Korah.

1As the deer pants for streams of water,

so my soul pants for you, my God.

2My soul thirsts for God, for the living God.

When can I go and meet with God?

3My tears have been my food

day and night,

while people say to me all day long,

“Where is your God?”

4These things I remember

as I pour out my soul:

how I used to go to the house of God

under the protection of the Mighty One42:4 See Septuagint and Syriac; the meaning of the Hebrew for this line is uncertain.

with shouts of joy and praise

among the festive throng.

5Why, my soul, are you downcast?

Why so disturbed within me?

Put your hope in God,

for I will yet praise him,

my Savior and my God.

6My soul is downcast within me;

therefore I will remember you

from the land of the Jordan,

the heights of Hermon—from Mount Mizar.

7Deep calls to deep

in the roar of your waterfalls;

all your waves and breakers

have swept over me.

8By day the Lord directs his love,

at night his song is with me—

a prayer to the God of my life.

9I say to God my Rock,

“Why have you forgotten me?

Why must I go about mourning,

oppressed by the enemy?”

10My bones suffer mortal agony

as my foes taunt me,

saying to me all day long,

“Where is your God?”

11Why, my soul, are you downcast?

Why so disturbed within me?

Put your hope in God,

for I will yet praise him,

my Savior and my God.