Het Boek

Psalmen 41:1-14

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Gelukkig is wie voor de zwakken zorgt.

Als hemzelf eens onheil treft,

zal de Here hem helpen.

3De Here zal hem beschermen

en in leven laten.

Anderen zullen hem prijzen.

Zijn vijanden krijgen hem er niet onder.

4Als hij ziek wordt,

zal de Here hem steunen.

Tijdens zijn ziekte zal Hij zijn toestand verbeteren.

5Ik zei: ‘Here, geef mij uw genade.

Genees mij, want ik ben U niet gehoorzaam geweest.’

6Mijn tegenstanders roddelen over mij en zeggen:

‘Wanneer denk je dat hij sterft?

Eindelijk is hij dan verdwenen.’

7Wanneer iemand mij opzoekt,

spreekt hij met gladde tong.

In zijn hart haat hij mij

en zodra hij weer weg is,

vertelt hij links en rechts leugens.

8Zij die mij haten,

steken hun hoofden bij elkaar

en fluisteren over mij:

9‘Heb je het al gehoord?

Hij heeft een dodelijke ziekte.

Hij zal nooit meer van zijn ziekbed afkomen.’

10Zelfs mijn beste vriend,

die ik volledig vertrouwde

en die regelmatig bij mij at,

heeft zich tegen mij gekeerd.

11Here, wilt U mij genade schenken

en mij beter maken?

Dan zal ik het hun vergelden!

12Wanneer mijn tegenstander

geen plezier meer over mij heeft,

is dat voor mij de bevestiging

dat U met liefde voor mij zorgt,

13en dat U mij kracht geeft,

omdat ik niet tegen U gezondigd heb,

en dat U mij voor altijd dicht bij U laat wonen.

14Geprezen zij de Here, de God van Israël!

Tot in alle eeuwigheid. Amen.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 41:1-14

Psalm 41

En lidandes bön

1För körledaren. En psalm av David.

2Lycklig är den som tar hand om den svage.

Herren befriar honom på olyckans dag.

3Herren skyddar honom och håller honom vid liv.

I landet prisas hans lycka,

och han utlämnas inte till sina fiender.

4Herren vårdar honom på sjukbädden när han ligger sjuk,

du låter honom återhämta sig från sjukdomen.

5Jag sa: ”Herre, var nådig mot mig

och gör mig frisk igen,

för jag har syndat mot dig!”

6Mina fiender säger elakt om mig:

”När ska han dö och hans namn utplånas?”

7När någon kommer och besöker mig

talar han falskt och samlar på ondska,

för att sedan gå och sprida ut det.

8Alla mina ovänner viskar tillsammans

och tänker ut ont mot mig.

9”Han har drabbats av en förfärlig sjukdom

och kommer aldrig mer upp ur sängen där han ligger!”

10Till och med min vän som jag litade på och som åt mitt bröd

har lyft sin häl mot mig41:10 ”Att äta någons bröd” syftar på en nära gemenskap (måltidsgemenskap), ”att lyfta ens häl” mot någon att vända sig mot denne, bli en aktiv motståndare..

11Herre, var mig nådig, hjälp mig upp!

Låt mig ge dem vad de förtjänar!

12Då vet jag att du älskar mig,

om min fiende inte får triumfera över mig.

13Du upprätthåller min integritet

och låter mig vara i din närhet för evigt.

14Välsignad är Herren, Israels Gud,

från evighet till evighet.

Amen, amen!