Het Boek

Psalmen 41

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Gelukkig is wie voor de zwakken zorgt.
Als hemzelf eens onheil treft,
zal de Here hem helpen.
De Here zal hem beschermen
en in leven laten.
Anderen zullen hem prijzen.
Zijn vijanden krijgen hem er niet onder.
Als hij ziek wordt,
zal de Here hem steunen.
Tijdens zijn ziekte zal Hij zijn toestand verbeteren.
Ik zei: ‘Here, geef mij uw genade.
Genees mij, want ik ben U niet gehoorzaam geweest.’
Mijn tegenstanders roddelen over mij en zeggen:
‘Wanneer denk je dat hij sterft?
Eindelijk is hij dan verdwenen.’
Wanneer iemand mij opzoekt,
spreekt hij met gladde tong.
In zijn hart haat hij mij
en zodra hij weer weg is,
vertelt hij links en rechts leugens.
Zij die mij haten,
steken hun hoofden bij elkaar
en fluisteren over mij:
‘Heb je het al gehoord?
Hij heeft een dodelijke ziekte.
Hij zal nooit meer van zijn ziekbed afkomen.’
10 Zelfs mijn beste vriend,
die ik volledig vertrouwde
en die regelmatig bij mij at,
heeft zich tegen mij gekeerd.
11 Here, wilt U mij genade schenken
en mij beter maken?
Dan zal ik het hun vergelden!
12 Wanneer mijn tegenstander
geen plezier meer over mij heeft,
is dat voor mij de bevestiging
dat U met liefde voor mij zorgt,
13 en dat U mij kracht geeft,
omdat ik niet tegen U gezondigd heb,
en dat U mij voor altijd dicht bij U laat wonen.
14 Geprezen zij de Here, de God van Israël!
Tot in alle eeuwigheid. Amen.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 41

Psalmul 41

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Ferice de cel ce îngrijeşte de sărac[a],
    căci Domnul îl va scăpa în ziua cea rea.
Domnul îl va păzi, îl va ţine în viaţă,
îl va binecuvânta în ţară
    şi nu-l va lăsa la bunul plac al duşmanilor lui.
Domnul îl va întări când va fi pe patul de suferinţă,
    iar patul în care suferea va fi strâns.

Cât despre mine, eu am zis: „Doamne, ai milă de mine!“
    Vindecă-mă, căci am păcătuit împotriva Ta!
Duşmanii mei vorbesc despre mine cu răutate, spunând:
    „Când va muri şi-i va pieri numele?“
Chiar dacă vine vreunul să mă vadă,
    grăieşte făţarnic[b], în timp ce inima lui adună duşmănie
        pe care o împrăştie când iese afară.
Potrivnicii mei şuşotesc cu toţii împotriva mea
    şi gândesc ce e mai rău pentru mine.
„O boală necruţătoare l-a atins!
    Nu se va mai scula din locul în care s-a culcat!“
Chiar şi prietenul apropiat în care m-am încrezut,
    cel ce mănâncă pâinea mea,
        şi-a ridicat călcâiul împotriva mea!

10 Tu însă, Doamne, ai milă de mine!
    Ridică-mă, ca să le dau răsplata cuvenită!
11 Voi şti că-Ţi găseşti plăcerea în mine
    prin aceea că duşmanul meu nu va triumfa asupra mea.
12 Cât despre mine, Tu mă sprijini în integritatea mea
    şi mă aşezi în prezenţa Ta pe vecie.

13 Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel,
    din veşnicie în veşnicie.
        Amin! Amin!

Notas al pie

  1. Psalmii 41:1 Sau: de cel fără ajutor; LXX adaugă: şi de cel sărman
  2. Psalmii 41:6 Sau: nimicuri