Het Boek

Psalmen 40:1-18

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Met verlangen keek ik uit naar de Here.

Toen boog Hij Zich naar mij toe

en hoorde mijn roepen om hulp.

3Hij trok mij omhoog

uit de diepte van de zonde

en uit de modder van de wereld.

Hij zette mij stevig op mijn voeten,

op een rots.

Dankzij Hem wankel ik niet meer.

4Hij leerde mij een nieuw lied,

een lofzang voor onze God.

Ik hoop dat velen het merken

en ook ontzag voor de Here zullen krijgen,

dat zij ook op Hem gaan vertrouwen.

5Gelukkig is de mens

die zijn vertrouwen op de Here stelt

en die zich niet wendt tot trotse mensen of leugenaars.

6Here, mijn God,

uw wonderen zijn ontelbaar,

uw zorg voor ons is groot.

Niets is met U te vergelijken.

Als ik over uw wonderen en zorgen zou willen vertellen,

zou ik niet weten waar ik moest beginnen.

7Het gaat U niet om offers of geschenken,

U vraagt niet om brandoffers

of offers om zonden weg te nemen.

Voor U telt mijn gehoorzaamheid.

8Toen zei ik:

‘Hier ben ik,

in de wet werd al over mij geschreven.

9Mijn hele hart verlangt ernaar

uw wil te doen, mijn God.

Uw wet is mijn leven.’

10Ik vertel de blijde boodschap

van uw liefde en rechtvaardigheid

in de samenkomsten.

U weet, Here, dat ik niet zal nalaten

over U te spreken.

11Ik verzwijg uw rechtvaardigheid niet

en spreek over uw trouw en bewaring.

Aan grote groepen mensen vertel ik

over uw goedheid en liefde en waarheid.

12Laat mij ruimschoots delen

in uw medelijden.

Laten uw goedheid en waarheid

mij voortdurend beschermen.

13Want er komen talloze rampen over mij heen,

mijn zonden overweldigen mij

en ik weet er geen raad mee.

Het zijn er zoveel,

de moed zakt mij in de schoenen.

14Here, wilt U mij redden?

Haast U en help mij, Here!

15Laten zij die mij naar het leven staan,

zich diep schamen en afdruipen.

Laten zij die mij in het ongeluk willen storten,

terugdeinzen en belachelijk worden gemaakt.

16Laten zij die mij uitlachen

met stomheid geslagen worden.

17Laten alle mensen die U zoeken

over U jubelen

en grote blijdschap over U hebben.

Laat ieder die uw zorg ervaart, zeggen:

‘De Here is groot!’

18Al bezit ik niets

en zit ik diep in de ellende,

toch denkt de Here aan mij.

Mijn God,

U bent mijn helper en bevrijder.

Kom snel, mijn God.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 40:1-17

สดุดี 40

(สดด.70:1-5)

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าพเจ้าอดทนรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระองค์ทรงหันมาและรับฟังคำทูลวิงวอนของข้าพเจ้า

2พระองค์ทรงยกข้าพเจ้าออกจากหลุมแห่งความสิ้นหวัง

จากหุบเหวและแอ่งโคลน

พระองค์ทรงวางเท้าข้าพเจ้าบนศิลา

และประทานที่อันมั่นคงให้ยืน

3พระองค์ทรงใส่เพลงบทใหม่ในปากข้าพเจ้า

เป็นเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าของเรา

คนทั้งหลายจะเห็นและยำเกรง

และไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

4ความสุขมีแก่

ผู้ที่ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ผู้ที่ไม่ได้หันไปหาคนหยิ่งทะนง

หรือไปหาคนที่หันไปพึ่งพระจอมปลอม40:4 หรือความเท็จ

5ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพระองค์

พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์มากมายยิ่งนัก

พระองค์ทรงวางแผนสิ่งต่างๆ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลาย

ไม่มีใครเทียบกับพระองค์ได้

หากข้าพระองค์จะกล่าวและเล่าถึงพระราชกิจของพระองค์

ก็มากมายเกินกว่าจะทำไหว

6พระองค์ไม่ได้ทรงประสงค์เครื่องบูชาและของถวาย

ไม่ได้ทรงเรียกร้องเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาป

แต่ทรงเปิดหูของข้าพระองค์40:6 หรือพระองค์ทรงเจาะหูข้าพระองค์

7แล้วข้าพระองค์ทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ ข้าพระองค์มาแล้ว

ในหนังสือม้วนได้เขียนถึงข้าพระองค์ไว้40:7 หรือข้าพระองค์มาแล้ว / กับหนังสือม้วนที่เขียนเพื่อข้าพระองค์

8ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปรารถนาจะทำตามพระประสงค์ของพระองค์

บทบัญญัติของพระองค์อยู่ในดวงใจของข้าพระองค์”

9ข้าพระองค์ประกาศความชอบธรรมในที่ชุมนุมใหญ่

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ตามที่พระองค์ทรงทราบ

ข้าพระองค์ไม่ได้ปิดปากเงียบ

10ข้าพระองค์ไม่ได้เก็บงำความชอบธรรมของพระองค์ไว้ในใจ

ข้าพระองค์ได้ประกาศความซื่อสัตย์และความรอดของพระองค์

ข้าพระองค์ไม่ได้ปกปิดความรักมั่นคงและความจริงของพระองค์

จากที่ชุมนุมใหญ่

11ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขออย่าทรงยับยั้งพระเมตตาจากข้าพระองค์

ขอให้ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ปกป้องข้าพระองค์ไว้เสมอ

12เพราะความเดือดร้อนนับไม่ถ้วนรุมล้อมข้าพระองค์

และบาปของข้าพระองค์ไล่ทันจนข้าพระองค์มองอะไรไม่เห็น

บาปนั้นมากยิ่งกว่าผมบนศีรษะของข้าพระองค์

จิตใจของข้าพระองค์ก็หดหู่ท้อแท้อยู่ภายในข้าพระองค์

13ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ด้วย

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเสด็จมาช่วยข้าพระองค์โดยเร็วเถิด

14ขอให้ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์

ต้องอับอายและอลหม่าน

ขอให้บรรดาผู้ที่อยากให้ข้าพระองค์พินาศ

ต้องอัปยศอดสูกลับไป

15ขอให้ผู้ที่พูดกับข้าพระองค์ว่า “นั่นไง! นั่นไง!”

ต้องตกตะลึงกับความอับอายขายหน้าของตน

16แต่ขอให้คนทั้งปวงที่แสวงหาพระองค์

ชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์ในพระองค์

ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์กล่าวเสมอว่า

“ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูน!”

17ส่วนข้าพระองค์ยากจนและแร้นแค้น

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงระลึกถึงข้าพระองค์

พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์

ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงล่าช้า