Het Boek

Psalmen 40

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Met verlangen keek ik uit naar de Here.
Toen boog Hij Zich naar mij toe
en hoorde mijn roepen om hulp.
Hij trok mij omhoog
uit de diepte van de zonde
en uit de modder van de wereld.
Hij zette mij stevig op mijn voeten,
op een rots.
Dankzij Hem wankel ik niet meer.
Hij leerde mij een nieuw lied,
een lofzang voor onze God.
Ik hoop dat velen het merken
en ook ontzag voor de Here zullen krijgen.
Dat zij ook op Hem gaan vertrouwen.
Gelukkig is de mens
die zijn vertrouwen op de Here stelt
en die zich niet wendt tot trotse mensen of leugenaars.
Here, mijn God,
uw wonderen zijn ontelbaar,
uw zorg voor ons is groot.
Niets is met U te vergelijken.
Als ik over uw wonderen en zorgen zou willen vertellen,
zou ik niet weten waar ik moest beginnen.
Het gaat U niet om offers of geschenken,
U vraagt niet om brandoffers
of offers om zonden weg te nemen.
Voor U telt mijn gehoorzaamheid.
Toen zei ik:
‘Hier ben ik,
in de wet werd al over mij geschreven.
Mijn hele hart verlangt ernaar
uw wil te doen, mijn God.
Uw wet is mijn leven.’
10 Ik vertel de blijde boodschap
van uw liefde en rechtvaardigheid
in de samenkomsten.
U weet Here, dat ik niet zal nalaten
over U te spreken.
11 Ik verzwijg uw rechtvaardigheid niet
en spreek over uw trouw en bewaring.
Aan grote groepen mensen vertel ik
over uw goedheid en liefde en waarheid.
12 Laat mij ruimschoots delen
in uw medelijden.
Laten uw goedheid en waarheid
mij voortdurend beschermen.
13 Want er komen talloze rampen over mij heen,
mijn zonden overweldigen mij
en ik weet er geen raad mee.
Het zijn er zoveel,
de moed zakt mij in de schoenen.
14 Here, wilt U mij redden?
Haast U en help mij, Here!
15 Laten zij die mij naar het leven staan,
zich diep schamen en afdruipen.
Laten zij die mij in het ongeluk willen storten,
terugdeinzen en belachelijk worden gemaakt.
16 Laten zij die mij uitlachen
met stomheid geslagen worden.
17 Laten alle mensen die U zoeken
over U jubelen
en grote blijdschap over U hebben.
Laat ieder die uw zorg ervaart zeggen:
‘De Here is groot!’
18 Al bezit ik niets
en zit ik diep in de ellende,
toch denkt de Here aan mij.
Mijn God,
U bent mijn helper en bevrijder.
Kom snel, mijn God.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 40

Psalm 40

Tacksägelse och bön

(Ps 70)

1För körledaren. Av David. En psalm.

2Uthålligt väntade jag på Herren,

tills han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop.

3Han drog upp mig ur fördärvets grop,

upp ur träsket och dyn,

han satte mina fötter på en klippa

och ställde mig på fast mark.

4Han gav mig en ny sång i min mun,

en lovsång till vår Gud,

Många ska se det och frukta

och sätta sin lit till Herren.

5Lycklig är den som förtröstar på Herren

och som inte vänder sig till de stolta,

till dem som viker av till falska gudar.

6Herre, min Gud,

du har gjort många under och planer för oss.

Ingen är som du.

Om jag ville tala och berätta om dem,

är de så många att jag inte kan räkna dem.

7Offer och gåvor önskade du inte.

– Du har gett mig öron[a] som hör.–

Brännoffer och syndoffer

frågade du inte efter.

8Då sa jag: ”Se, här är jag.

I bokrullen står det skrivet om mig.

9Jag vill göra din vilja, min Gud,

för din lag är i mitt hjärta.”

10Jag förkunnar rättfärdighet i den stora församlingen,

jag tillsluter inte min mun, det vet du, Herre.

11Jag döljer inte din rättfärdighet inom mig,

jag talar om din trofasthet och räddning.

Jag döljer inte din nåd och sanning inför den stora församlingen.

12Herre, ta inte din barmhärtighet ifrån mig,

låt din nåd och sanning bevara mig.

13Olyckor utan tal omger mig,

mina synder har hunnit ifatt mig och jag orkar inte se dem.

De är fler än hårstråna på mitt huvud,

och hela mitt livsmod sviktar.

14Herre, jag ber, befria mig!

Skynda dig och kom till min hjälp!

15Låt skam och vanära komma över alla dem

som är ute efter mitt liv och vill utplåna det.

Låt dem som vill min olycka

vända tillbaka i förnedring.

16Låt dem som nu hånskrattar ”haha, haha” åt mig

häpna och skämmas.

17Men låt alla som söker dig glädjas och jubla i dig,

låt dem som älskar din räddning alltid säga: ”Herren är stor!”

18Jag är betryckt och fattig,

men ändå tänker Herren på mig.

Du är min hjälp och befriare,

min Gud, dröj inte!

Notas al pie

  1. 40:7 Ordagrant: grävt upp/rensat mina öron.