Het Boek

Psalmen 40:1-18

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Met verlangen keek ik uit naar de Here.

Toen boog Hij Zich naar mij toe

en hoorde mijn roepen om hulp.

3Hij trok mij omhoog

uit de diepte van de zonde

en uit de modder van de wereld.

Hij zette mij stevig op mijn voeten,

op een rots.

Dankzij Hem wankel ik niet meer.

4Hij leerde mij een nieuw lied,

een lofzang voor onze God.

Ik hoop dat velen het merken

en ook ontzag voor de Here zullen krijgen,

dat zij ook op Hem gaan vertrouwen.

5Gelukkig is de mens

die zijn vertrouwen op de Here stelt

en die zich niet wendt tot trotse mensen of leugenaars.

6Here, mijn God,

uw wonderen zijn ontelbaar,

uw zorg voor ons is groot.

Niets is met U te vergelijken.

Als ik over uw wonderen en zorgen zou willen vertellen,

zou ik niet weten waar ik moest beginnen.

7Het gaat U niet om offers of geschenken,

U vraagt niet om brandoffers

of offers om zonden weg te nemen.

Voor U telt mijn gehoorzaamheid.

8Toen zei ik:

‘Hier ben ik,

in de wet werd al over mij geschreven.

9Mijn hele hart verlangt ernaar

uw wil te doen, mijn God.

Uw wet is mijn leven.’

10Ik vertel de blijde boodschap

van uw liefde en rechtvaardigheid

in de samenkomsten.

U weet, Here, dat ik niet zal nalaten

over U te spreken.

11Ik verzwijg uw rechtvaardigheid niet

en spreek over uw trouw en bewaring.

Aan grote groepen mensen vertel ik

over uw goedheid en liefde en waarheid.

12Laat mij ruimschoots delen

in uw medelijden.

Laten uw goedheid en waarheid

mij voortdurend beschermen.

13Want er komen talloze rampen over mij heen,

mijn zonden overweldigen mij

en ik weet er geen raad mee.

Het zijn er zoveel,

de moed zakt mij in de schoenen.

14Here, wilt U mij redden?

Haast U en help mij, Here!

15Laten zij die mij naar het leven staan,

zich diep schamen en afdruipen.

Laten zij die mij in het ongeluk willen storten,

terugdeinzen en belachelijk worden gemaakt.

16Laten zij die mij uitlachen

met stomheid geslagen worden.

17Laten alle mensen die U zoeken

over U jubelen

en grote blijdschap over U hebben.

Laat ieder die uw zorg ervaart, zeggen:

‘De Here is groot!’

18Al bezit ik niets

en zit ik diep in de ellende,

toch denkt de Here aan mij.

Mijn God,

U bent mijn helper en bevrijder.

Kom snel, mijn God.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 40:1-17

Psalmul 40

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

1Am nădăjduit în Domnul,

iar El S‑a aplecat înspre mine

și mi‑a auzit strigătul meu după ajutor.

2M‑a scos din groapa pieirii,

din murdăria mocirlei.

Mi‑a pus piciorul pe stâncă

și mi‑a întărit pașii.

3Mi‑a pus în gură o cântare nouă,

o laudă pentru Dumnezeul nostru.

Mulți vor vedea, se vor teme

și se vor încrede în Domnul.

4Ferice de omul

care își pune încrederea în Domnul,

care nu se abate spre cei mândri

și nici spre cei ce se închină la idoli4 Sau: spre cei ce răspândesc minciuni.!

5Doamne, Dumnezeul meu,

multe sunt minunile și planurile Tale

pe care le‑ai făcut față de noi!

Nimeni nu se poate asemăna cu Tine!

Am vrut să le vestesc și să vorbesc despre ele,

dar sunt prea multe ca să le povestesc!

6Tu n‑ai dorit jertfă și dar de mâncare,

ci mi‑ai străpuns6 Sau: deschis (lit.: săpat). urechile.

Tu n‑ai cerut ardere‑de‑tot și jertfă pentru păcat.

7Atunci am zis: „Iată că vin!

În sulul cărții este scris despre mine.

8Îmi găsesc plăcerea să fac voia Ta, Dumnezeul meu.

Legea Ta este înăuntrul meu.“

9Vestesc dreptatea în adunarea cea mare;

Tu, Doamne, știi

că nu‑mi închid buzele!

10Nu ascund dreptatea Ta în inima mea,

ci vorbesc despre credincioșia și mântuirea Ta;

nu acopăr îndurarea și adevărul Tău

în adunarea cea mare.

11Doamne, nu‑Ți opri mila față de mine!

Fie ca îndurarea Ta și adevărul Tău să mă păzească întotdeauna!

12Căci rele fără număr m‑au înconjurat;

nelegiuirile mele m‑au copleșit

și nu mai sunt în stare să văd;

sunt mai multe decât perii capului meu

și‑mi înmoaie inima.

13Binevoiește, Doamne, să mă eliberezi!

Doamne, vino degrabă în ajutorul meu!

14Să se facă de râs și să rămână de rușine cu toții,

cei ce caută să‑mi spulbere viața!

Să dea înapoi și să fie umiliți

cei ce‑mi doresc răul!

15Să rămână înmărmuriți din cauza rușinii lor

cei ce‑mi zic: „Ha! Ha!“

16Să tresalte de veselie și să se bucure în Tine

toți cei ce Te caută!

Cei ce iubesc mântuirea Ta

să zică întotdeauna: „Mărit să fie Domnul!“

17Eu sunt sărac și nevoiaș.

Stăpânul Se va gândi la mine.

Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu!

Dumnezeul meu, nu întârzia!