Het Boek

Psalmen 40

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Met verlangen keek ik uit naar de Here.
Toen boog Hij Zich naar mij toe
en hoorde mijn roepen om hulp.
Hij trok mij omhoog
uit de diepte van de zonde
en uit de modder van de wereld.
Hij zette mij stevig op mijn voeten,
op een rots.
Dankzij Hem wankel ik niet meer.
Hij leerde mij een nieuw lied,
een lofzang voor onze God.
Ik hoop dat velen het merken
en ook ontzag voor de Here zullen krijgen.
Dat zij ook op Hem gaan vertrouwen.
Gelukkig is de mens
die zijn vertrouwen op de Here stelt
en die zich niet wendt tot trotse mensen of leugenaars.
Here, mijn God,
uw wonderen zijn ontelbaar,
uw zorg voor ons is groot.
Niets is met U te vergelijken.
Als ik over uw wonderen en zorgen zou willen vertellen,
zou ik niet weten waar ik moest beginnen.
Het gaat U niet om offers of geschenken,
U vraagt niet om brandoffers
of offers om zonden weg te nemen.
Voor U telt mijn gehoorzaamheid.
Toen zei ik:
‘Hier ben ik,
in de wet werd al over mij geschreven.
Mijn hele hart verlangt ernaar
uw wil te doen, mijn God.
Uw wet is mijn leven.’
10 Ik vertel de blijde boodschap
van uw liefde en rechtvaardigheid
in de samenkomsten.
U weet Here, dat ik niet zal nalaten
over U te spreken.
11 Ik verzwijg uw rechtvaardigheid niet
en spreek over uw trouw en bewaring.
Aan grote groepen mensen vertel ik
over uw goedheid en liefde en waarheid.
12 Laat mij ruimschoots delen
in uw medelijden.
Laten uw goedheid en waarheid
mij voortdurend beschermen.
13 Want er komen talloze rampen over mij heen,
mijn zonden overweldigen mij
en ik weet er geen raad mee.
Het zijn er zoveel,
de moed zakt mij in de schoenen.
14 Here, wilt U mij redden?
Haast U en help mij, Here!
15 Laten zij die mij naar het leven staan,
zich diep schamen en afdruipen.
Laten zij die mij in het ongeluk willen storten,
terugdeinzen en belachelijk worden gemaakt.
16 Laten zij die mij uitlachen
met stomheid geslagen worden.
17 Laten alle mensen die U zoeken
over U jubelen
en grote blijdschap over U hebben.
Laat ieder die uw zorg ervaart zeggen:
‘De Here is groot!’
18 Al bezit ik niets
en zit ik diep in de ellende,
toch denkt de Here aan mij.
Mijn God,
U bent mijn helper en bevrijder.
Kom snel, mijn God.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 40

Lovprisning af Guds nåde og hjælp

1Til korlederen: En sang af David.

Jeg satte al min lid til Herren,
    og han bøjede sig og hørte mit råb.
Han løftede mig op fra afgrunden,
    op af den mudrede sump.
Han stillede mig på et sikkert sted,
    gav mig fast grund under fødderne.
Han gav mig en ny sang at synge,
    en lovsang til ære for Gud.
Mange skal høre, hvad Herren har gjort,
    og med ærefrygt sætte deres lid til ham.
Lykkelige er de mennesker,
    som sætter deres lid til Herren
og ikke søger hjælp hos de stolte og selvsikre,
    hos dem, der bygger deres liv på en løgn.

Mange mirakler har du gjort for os, Herre.
    Du har gennemført dine underfulde planer.
        Ingen var i stand til at hindre dem.[a]
Jeg ville gerne fortælle om alle dine undere,
    men de er for mange til at tælles.
Det er ikke slagtofre og afgrødeofre, du ønsker,
    men du har givet mig ører til at høre med.
        Brændofre og syndofre har du ikke behag i.
Da sagde jeg: „Se, jeg er parat!
    Der står skrevet om mig i bogrullen,
og jeg ønsker at gøre din vilje, Gud.
    Din lov er skrevet i mit hjerte.”

10 I dit folks forsamling
    har jeg fortalt om din godhed.
Jeg har ikke holdt munden lukket,
    det ved du, Herre.
11 Din godhed har jeg ikke holdt hemmelig,
    jeg har fortalt om din frelse.
Din trofasthed, nåde og sandhed
    har jeg forkyndt for folkets forsamling.
12 Måtte din barmhjertighed vare ved, Herre.
    Må din kærlighed og trofasthed altid omslutte mig,
13 for jeg har mange problemer, jeg ikke kan overskue.
    De tårner sig op omkring mig.
Mine synder overvælder mig,
    så jeg ikke kan se andet end dem.
De er utallige som hårene på mit hoved,
    og alt mit mod er forsvundet.

Bøn om hjælp

14 Herre, vær mig nådig og frels mig.
    Skynd dig at komme mig til hjælp.
15 Lad dem, som vil slå mig ihjel,
    blive forlegne og flove.
Lad dem, som ønsker at gøre mig fortræd,
    blive tvunget til at trække sig tilbage.
16 Lad dem, som håner mig,
    selv blive ydmyget og hånet.

17 Må alle, som søger hjælp hos dig,
    opleve glæde og lykke.
Må de, som oplever din hjælp,
    dag efter dag sige: „Herren er stor!”
18 Jeg er svag og værgeløs,
    men du har ikke glemt mig, Herre!
Du er den, der redder og befrier mig.
    Skynd dig at komme mig til hjælp.

Notas al pie

  1. 40,6 Teksten er uklar.